Bülten Sıra No: 2018/3303

Yurt Dışından Temin Edilen Belgeler Hakkında Duyuru

08 Ocak 2018, Pazartesi

Sayın Üyemiz,

 

Bilindiği üzere; 2010/6 ve 2008/2 Sayılı Tebliğler kapsamında desteklerden yararlanmak üzere yurt dışından temin edilen belgelerin, Ticaret Müşavirliği / Ataşeliği / Bakanlık Temsilcisi onaylı olarak ödeme tarihi itibarı ile 6 ay içerisinde yapılacak başvuru ile ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Ticaret Müşavirliği / Ataşeliği / Bakanlık Temsilcisi’nin bulunmadığı ülkelerde ise; bahse konu belgelerin, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği evrak kayıt sistemine alındığının Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Büyükelçilik/Konsolosluk evrak giriş tarihi ve sayısı, teslim alındı teyidi e-postası, kargo teslim makbuzu ve benzeri evraklar ile şirketler tarafından tevsik edilmesi durumunda kabul edilerek incelemeye konu olabilmesinin mümkün olduğu Ekonomi Bakanlığı talimatı ile tarafımıza bildirilmiştir.

 

Yine aynı talimatla, süresi içerisinde yapılmış ve onaya sunulduğu evraklarla teyit edilmiş belgelerin, onay süreci tamamlandıktan sonra sonuçlandırılabileceği belirtilmektedir.

 

Bu itibarla; yurt dışından temin edilen belgelerinizin, ilgili ülkede Ticaret Müşaviri / Ataşesi bulunmasa dahi, onay için kayda aldırılması ve yukarıda sayılan tevsik edici evraklarla birlikte yasal süresi içerisinde destek başvuruların Genel Sekreterliğimize yapılması gerektiğini bilgilerinize sunarız.

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.