Bülten Sıra No: 2018/3297

02 Ocak 2018, Salı

KEP İletimi Hakkında

TC. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda;

 

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ’de yer alan destekler kapsamında, şirketlere KEP üzerinden iletilen eksik bildirim yazılarına ilişkin bildirim usulleri hakkında muhtelif vesilelerle İhracat Genel Müdürlüğü talimatına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda, KEP yoluyla iletilen bildirimler “standart”, “e-tebligat” ve “e-yazışma” formatlarında alıcılara iletilebilmektedir. Devlet desteklerine ilişkin yapılan bildirimler “standart” bildirim özelliğine sahip olup, bu bildirimler için Mezkur Tebliğin 16. Maddesinin 7 inci fıkrasında yer verilen “… eksikliklerin 2 (iki) ay içerisinde tamamlanması” ve “söz konusu sürenin Bakanlığın evrak çıkış tarihiyle başladığı ve Bakanlığın evrak giriş tarihi ile sona erdiği” hükümleri dikkate alınacaktır. Bu bildirimler, aynı mevzuatın 23. Maddesinin 1 inci bendinde belirtilen 5 (beş) günlük e-tebligat süresine tabi değildir.

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.