Bülten Sıra No: 2018/3291

02 Ocak 2018, Salı

2018 Yılı Geçiş Belgelerinin Kullanıma Açılma Tarihleri

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 9’uncu maddesinin 8’inci fıkrası ‘Geçiş belgeleri her yılın son gününe kadar dağıtılır, 31 Ocak tarihine kadar geçerli geçiş belgelerinin kullanıma açılma tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir’ hükmünün amir olduğu ifade edilerek, 2017 yılı geçiş belgelerinin GEBOS sistemi üzerinden kontrol edildiği ve geçerliliği 31.01.2018 tarihine kadar olan 2017 yılına ait geçiş belgelerinin atıl kalmaması ve tasarruf sağlanması amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar bildirilmektedir.

 

Bu çerçevede;

 

- 2018 yılına ait geçiş belgelerinin dağıtımında ekli listede yer alan tarihlerin dikkate alınması,

- Bahsi geçen ülkelere ait 2017 yılı geçiş belgelerinin belirtilen süreden önce tükenmesi halinde tükendiği tarihten itibaren 2018 yılı geçiş belgelerinin kullanıma açılması,

- Halihazırda 2017 yılı kotası tükenmiş veya 31.12.2017 tarihi itibariyle tükenecek olan geçiş belgelerinin dağıtımında 01.01.2018 tarihinin baz alınması,

- Henüz temin edilemeyen 2018 yılı geçiş belgelerinin yerine firmaların talep etmeleri halinde 2017 yılı geçiş belgesi sağlanması,

 

hususlarına yer verilmektedir.

 

Ek için tıklayınız.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.