Bülten Sıra No: 2018/3290

02 Ocak 2018, Salı

2017/37 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Suni ve Sentetik Devamsız Liflerden İplikler Hakkında)

29 Aralık 2017 tarih ve 30285 Sayılı Resmi Gazete’de yer alan 2017/37 no’lu “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” ile suni ve sentetik devamsız liflerden iplikler’de uygulanan antidamping önlemlerin, Nepal ve Bangladeş üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına ilişkin iddialar üzerine TC. Ekonomi Bakanlığı tarafından soruşturma açıldığı belirtilmektedir.

 

İlgili Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.

 

İlgili antidamping önlemine tabi GTİP’ler: 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç) 55.10 (5510.20 hariç); 55.11

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.