Bülten Sıra No: 2017/3286

15 Aralık 2017, Cuma

Yunanistan Firmaları Hakkında

TİM’den alınan bir yazıda, Selanik Ticaret Ataşeliği alınan bir yazıya atfen, çeşitli tarihlerde KAVİ GROUP, GAIA PELLAS, FARM HOUSE adlı Yunanistan firmalarının, ülkemizden mal ithal ettiği halde ihracatçı firmalarımıza mal bedelinin tamamını veya bir kısmını ödemediği ve konunun hukuki zemine taşınmak zorunda kalındığının tespit edildiği, cari durum itibari ile adı geçen firmaların borçlarını ödediğine dair herhangi bir bilginin bulunmadığı ve mezkur firmalarla kurulacak ticari iş ve işlemlerde dikkatli olunması, peşin ödeme dışında çalışılmamasının, ihracatçı firmalarımızın mağdur olmamaları açısından önem arz ettiği ifade edilmektedir.

 

Yazının devamında, ihracatçılarımızın yukarıda zikredilen firmalar ile yaptıkları veya yapacakları iş ve işlemlerde bahsi geçen hususları da göz önüne alarak daha temkinli ve dikkatli olunmasında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

 

 

Bilgilerinizi rica ederiz.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.