Bülten Sıra No: 2017/3260

28 Kasım 2017, Salı

Geçiş Belgesi Sorunları

TİM’den alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen, Türkiye ile Belarus ve Macaristan arasında karayolu geçiş belgeleri konusunda hâlihazırda sıkıntılar yaşandığı ifade edilmekte ve Belarus makamlarının ücretsiz karayolu belgelerini ülkemize göndermeyi geciktirdiği, Macaristan ikili ve transit karayolu geçiş belgelerinin de tükendiği bildirilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, yaşanan söz konusu problemlerin ikili ve bölgesel ticareti aksatmanın önüne geçebilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınabilmesi amacıyla çalışmaların yürütüldüğü, bu çerçevede anılan ülkelere ve varsa diğer ülkelere yönelik karayolu ile gerçekleştirilen ihracatta ihracatçı firmalarımızın yaşadığı sıkıntılara ilişkin bilgiye ivedilikle ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda bu konuda sıkıntı yaşayan üyelerimizin yaşadıkları sıkıntıları da belirterek konfeksiyonarge@itkib.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.