Bülten Sıra No: 2017/3252

21 Kasım 2017, Salı

Ordino Ücreti Hakkında

TİM’den alınan bir yazıda, Dış Ticaret Haftası etkinlikleri kapsamında Başbakanımız Sn. Binali YILDIRIM, Ekonomi Bakanımız Sn. Nihat ZEYBEKCİ ve Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sn. Bülent TÜFENKCİ’nin de bulunduğu bir toplantı esnasında TİM Başkanımız Mehmet BÜYÜKEKŞİ tarafından dile getirilen talepler içerisinde nakliye acentelerinin ordino veya başka isimler altında tahsil ettikleri, "evrak teslim ücreti" alınmasının kaldırılmasının yer aldığı belirtilmektedir.

 

Yazıda devamla, Başbakanımız tarafından bu sorunu çözmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sn. Bülent TÜFENKCİ görevlendirilmiş, Sayın Bakan tarafından konuya ilişkin olarak ilgili Bakanlıklar ile ortak çalışma başlatıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca yazıda, İhracatımızın ana ve yardımcı hammaddelerinin ithal edildiği düşünüldüğünde, söz konusu uygulamanın maliyet ve zaman kaybına yol açtığı görülmekte olup, ihracatımızın olumsuz etkilenmemesini teminen uygulamanın kaldırılmasına yönelik olarak TİM tarafından çalışmaların devam ettiği aktarılmaktadır.

 

Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 21/2 maddesi "Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır" hükmüne amir olup, bu çerçevede nakliye acenteleri tarafından talep edilen söz konusu ödemelerin genellikle gümrük müşavirlerince yapıldığı ve 8 günlük itiraz süresi geçtiği için sonradan yapılan itirazların geçersiz sayıldığı belirtilmektedir.

 

Bu itibarla, olası itiraz haklarının korunabilmesi için acentelere bu ödemelerin, gümrük müşavirleri tarafından "ihtirazi kayıt şerhi ile" yapılması önem arz etmekte olup, böylelikle gümrük müşavirlerinin ihtirazi kayıt ile yapacağı ödemelere ve bunlara ilişkin faturalara itiraz etme hakkı firmaya ait olacaktır. Gümrük Müşaviri tarafından ihtirazi kayıtla yapılan ödeme akabinde herhangi bir ekstra maliyet olmaksızın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) marifeti ile ödemeye ve buna ilişkin faturaya itiraz edilebilmekte ve düzenlenmiş olan fatura iade edilebilmektedir.

 

Nakliye acenteleri ana şirketin taşıma borcu ifasını yerine getirmek üzere yetkilendirilmiş firmalar olup, bunun karşılığı taşıma organizasyonundan masraflarını almakta ve uluslararası anlaşmalar doğrultusunda elinde bulundurdukları gümrükleme için gerekli vesaikleri talebi halinde alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

 

Bu kapsamda taşıyıcı;

 

- Alıcıya (gönderilene) yükün varış yerine ulaşğını bildirmek, (ihbar) (Varşova /La Haye 13/2 hükmü, TSHK 114/2 md.)

- Türk Ticaret Kanunu’nun 860/2 maddesi gereği kendine verilmiş olan belgelerin kaybı veya yanlış kullanımından doğan zararların sorumluluğunu taşımak, (CMR 11/2 ve TTK taşımacılık hükümlerinin alındığı Alman Ticaret Kanunu 413. md. gereği)

- Taşıma borcunun ifasını Türk Borçlar Kanunu’nun 66. maddesi gereği yerine getirmekle,

 

yükümlüdür.

 

Asılsız içerikli (ordino ve benzeri isimli içerik) sahte ve yanıltıcı isimler ile düzenlenmiş faturalar, maliye düzenlemelerinin yanı sıra Türk Medeni Kanun’u 2.-3.-6. maddelerine aykırı olup, bu türden ödeme talepleri, Türk Ticaret Kanunu'nun "dürüstlük kuralına aykırı davranışlar" başlıklı 55. maddesine (7 ve 8) de aykırıdır.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.