Bülten Sıra No: 2017/3157

26 Eylül 2017, Salı

Leaf Tobacco A.Michailides S.A Firması Hk.

TİM’den alınan bir yazıda, Selanik Ticaret Ataşeliğimizden ulaşan 12/09/2017 tarihli bir yazıya atıfla, Türk Eximbank tarafından ilgili Ataşeliğe resmi yazı ile Selanik'te mukim “Leaf Tobacco A. Michailidis S.A.” firmasının ve kardeş firması olan Bulgaristan'da mukim aynı adlı firmanın, bir ambalaj firmamıza vadesi geldiği halde bir kısım borçlarını ödemediği bilgisi verildiği belirtilerek; Ataşelikçe aşağıda detaylı bilgileri verilen bahse konu firma ve bağlı olduğu Ticaret Odası ile irtibata geçilmesi neticesinde firma yetkililerinin ithal ettikleri ürünlerde kalite uyumu olmaması sebebiyle indirim istedikleri ve bahse konu miktarın %70'inin ödendiği bilgisini paylaştığı; akabinde ise Ataşelikçe anılan firma ile tekrar irtibata geçilemediği ve firmanın bağlı olduğu Ticaret Odasından da kendilerine firma tarafından cevap verilmediği bilgisinin edinildiği; yazı tarihi itibarıyla adı geçen firmanın borçlarını ödediğine dair herhangi bir bilgi olmadığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, mezkur firma ile ilgili çeşitli tarihlerde basında, firmanın finansal durumunun iyi olmadığı, iflas etmiş olduğu, finansal yeniden yapılandırma talep ettiği gibi haberlerin yer aldığı; bu minvalde adı geçen firmayla kurulacak ticari iş ve işlemlerde dikkatli olunması gerektiği ve peşin ödeme dışında anılan firma ile çalışılmamasının ihracatçı firmalarımızın mağdur olmamaları açısından önemli görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Michailidis Leaf Tobacco

Vergi Numarası: 094411218

Genel Elektronik Ticaret Sicili: 057861304000

Selanik Ticaret ve Sanayi OdasıBültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.