Bülten Sıra No: 2017/3135

12 Eylül 2017, Salı

Özbekistan Yatirim Projeleri Hk.

TİM’den alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıya atfen;

 

-“Disney Land” eğlence merkezi ile Taşkent’ten 60 km uzaklıkta yer alan dağlı bölgedeki “Çimyon” dinlenme tesisinin yeniden yapımı projelerinin gerçekleştirilmesinde prestijli Türk yatırımcıların teşvik edilmesi,

- Özbekistan dağlı bölgelerinde, örneğin Taşkent vilayetinin Parkent ilçesi, Namangan vilayeti Çortok ilçelerinde hayvancılık, çiftçilik/sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, damla sulama teknolojilerinin kullanılması, tarım ürünleri ihracatı ve yeniden işleme tesislerinin yapımı temelinde, söz konusu bölgelerin geliştirilmesi projelerinin hayata geçirilmesi hususlarına değinildiği ve bahse konu alanlarda Özbek tarafının Türk yatırımcılarla iş birliği arzusunda oldukları ifade edilmektedir.

 

Anılan yazıda ayrıca, yukarıda belirtilen bahse konu bölgelerde,

- Altyapının (yol, su, elektrik enerjisi) yenilenmesi ve geliştirilmesi için 3 yıl içinde en az 100 milyon dolar ayrılacağı,

- Serbest Ekonomi Bölgeleri’nin oluşturacağı ve bu bölgelerdeki işletmelerin çeşitli vergilerden muaf tutulacağı, Türk iş adamlarından gelecek tekliflere göre bir takım ek ayrıcalıkların da tanınacağı,

- Ormancılık ve tarımın geliştirilmesine yönelik projeler için 49 yıllığına ücretsiz arazi temin edileceği,

- Yenilikçi teknoloji yatırımlarına hükümet sübvansiyonları verileceği,

- Gerçekleştirilecek projelere uzun vadeli ve yabancı döviz cinsinden Özbekistan Cumhuriyeti Kalkınma ve Gelişme Fonu aracılığıyla kredi tahsis edileceği belirtilmektedir.

 

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için T.C. Taşkent Büyükelçiliğimizle irtibata geçilmesi mümkün bulunmaktadır.

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.