Bülten Sıra No: 2017/3128

08 Eylül 2017, Cuma

İran Menşeli İthalatta İmza ve Mühür Tasdiki Aranması Hakkında

TC. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda;

 

İran’a yönelik ihracatımızda ihracatçılarımızın konsolosluk onayı kaynaklı sorun yaşamaları nedeniyle, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, İran menşeli ürünlerin ülkemize ithalatında, ithalata konu belgelerin ilgili konsolosluklarımız tarafından onaylanmış olması zorunluluğu getirildiği bildirilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, İran menşeli eşya ithalatında istisna olmaksızın imza ve mühür tasdiki aranmasına yönelik uygulamanın 21 Ağustos 2017 tarihi itibariyle başlatıldığı, bu tarihten önce (bu tarih dahil) yüklenmiş veya sevk işlemleri başlatılmış eşyanın ithalatında, bu durumu teşvik eden yükleme belgelerinin (konşimento, CMR vb.) ibrazı halinde 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 30 gün süreyle imza ve mühür tasdiki aranmayacağı, 21 Eylül 2017 tarihinden itibaren tüm ürünler için imza ve mühür tasdiki aranacağı belirtilmektedir.

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.