Bülten Sıra No: 2017/3123

25 Ağustos 2017, Cuma

5503.20 GTİP’li Polyester Devamsız Lifler İthalatında Koruma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

Sayın Üyemiz,

 

25.08.2017 tarih 30165 sayılı Resmi Gazetede İthalatta Koruma Önlemlerine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ ile;

 

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünün İran menşeli olanlarının ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, bu oranın aşağıda yer alan tablodaki gibi düzenlenmesine ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

 

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Ek Mali Yükümlülük

1.Dönem

2.Dönem

3.Dönem

(21/9/2017-20/9/2018)

(21/9/2018-20/9/2019)

(21/9/2019-20/9/2020)

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

%20

%19,5

%19

 

Söz konusu Tebliğin tam metnine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-8.htm linkinden ulaşılabilir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.