Bülten Sıra No: 2017/3087

01 Ağustos 2017, Salı

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvurusu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün ekli yazısında 23/11/2016 tarihli ve 29897 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de yapılan düzenleme ile onaylanmış kişi statüsüne ilişkin sınıfı ayrımlarının 15/08/2017 tarihinden geçerli olacak şekilde kaldırıldığı belirtilmiştir.

 

Bu durumda, yeni onaylanmış kişi statü belgesi başvuruların da anılan tarih itibariyle yapılmasının yetkili bölge müdürlüklerinde aşırı iş yoğunluğuna sebep olacağı ifade edilmiştir.

 

Bu kapsamda, bu kişilerce yapılacak statü belgesi başvurularının 15/08/2017 tarihinden önce yapılmasına olanak sağlanabilmesi için başvuru sürecinin bir örneği ekte bulunan usullere göre yürütülmesi gerekmekte olduğu bildirilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Ek: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yazısını (2 sayfa) indirmek için tıklayınız.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.