Bülten Sıra No: 2017/3082

25 Temmuz 2017, Salı

Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması Hakkında

TC. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

 

Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmakta olduğu belirtilmektedir.

 

Bu çerçevede;

 

- Sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ve Türkiye’de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların en geç 15/08/2017 tarihine kadar Bakanlığa intikal ettirilmesi gerekmektedir. Sanayicimizin EK-1 ve EK-2’de yer alan listeyi özellikle incelemesi önem arz etmektedir. Bu listede, sanayicimizden talep gelmesi halinde tarife kontenjanı açılması ihtimali yüksek olan ürünler yer almaktadır.

- Ek 3’de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise en geç 01/11/2017 tarihine kadar Bakanlığımıza taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

- Ayrıca, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2018 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste Aralık ayı içerisinde http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yayımlanacaktır. Bu ürünlere ilişkin itiraz ya da eş başvuruların Bakanlığa en geç 01/01/2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.

 

Başvurulara ilişkin formlara, yukarıda belirtilen link üzerinden ulaşılabilmektedir.

 

Ek-1 için tıklayınız.

Ek-2 için tıklayınız.

Ek-3 için tıklayınız.

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.