Bülten Sıra No: 2006/274

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (2006/10895)

29 Eylül 2006, Cuma
Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (2006/10895)
 
 
Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliği’nin uygulanması amacıyla, Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda bulunan eşyanın ticareti ile Gümrük Birliği taraflarının üçüncü ülkeler üzerinden yaptıkları ticaret ile ilgili gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsayan ve ilgi (a)’da kayıtlı sirkülerimizin III üncü Bölümünde de bahsi geçen, Türkiye – AT Gümrük İşbirliği Komitesi’nin 1/2006 Sayılı Kararına İlişkin 23/08/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar, 28/09/2006 tarihli ve 26303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerini rica ederim.


Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.