Bülten Sıra No: 2005/190

İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’nun 21.6.2005 tarihli kararı ile D.T.M. İhracat Genel Müdürlüğü’nün 27.06.2005 tarih 4456 sayılı uygun görüşleri doğrultusunda, aşağıda belirtilen gündem maddesini görüşmek amacıyla Olağanüstü Genel Kurul yapılması kararlaştırılmıştır.

29 Haziran 2005, Çarşamba

GÜNDEM

1-Açılış

2-Başkanlık Divanının seçilmesi

3-Deri ve deri mamüllerinin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımına ilişkin kalıcı ve sürekli bir kaynak yaratılması hususunun görüşülmesi

4-Dilek ve temenniler

I.TOPLANTININ  TARİHİ – SAATİ

I.TOPLANTININ YERİ

I. TOPLANTIDA  GEREKLİ NİSAP  SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE  YAPILACAK

II.TOPLANTININ TARİHİ –SAATİ

II. TOPLANTININ YERİ

18.07.2005 Pazartesi

Saat:10.00

Dış Ticaret Kompleksi

Zemin Kat Toplantı Salonu

(Çobançeşme Mevkii,

Sanayi Cad.  Yenibosna/İST.)

21.07.2005 Perşembe

 Saat:10.00

Dış Ticaret Kompleksi

Zemin Kat Toplantı Salonu

(Çobançeşme Mevkii,

Sanayi Cad.  Yenibosna/İST.)

GENEL KURUL’A İŞTİRAK EDECEK  ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ  NOT:

Genel Kurul’a

a)2004  ve daha önceki yıllara ait senelik aidatlarını ödemiş, herhangi bir nedenle  borcu olmayan ve en geç  31.12.2004  tarihine kadar  üye olan,

b)2003 veya 2004 yıllarında İTKİB üzerinden  Deri ve Deri Mamülleri  İhracatçıları Birliği  iştigal alanına giren malların fiilen ihracatını yapan veya ihracat kaydı ile imalat yapan ve bu durumları Birlik kayıtları ile doğrulanan veya İTKİB üzerinden yaptığı ihracata ilişkin G.B.’nin, aslının görülmesi  kaydıyla bir adet fotokopisini tevsik eden,

c)Özel Fatura ile ihracat yapan ve bu ihracatını Birlik kaydına aldıran ve nisbi aidatını ödeyen,

d)Temsilci Görevlendirme Yazısını veya  Vekaletnamelerini, en son tarihli imza sirküleriyle birlikte EN GEÇ 12.07.2005 SALI GÜNÜ SAAT  18.00’e kadar,  İTKİB  kayıtlarına intikal ettiren üyeler  iştirak edebileceklerdir.

(İmza sirkülerinde adı geçen kişinin  Genel Kurul’a katılması halinde Temsilci Görevlendirme yazısı (ek.1), sözkonusu kişinin  mazereti nedeniyle katılamaması halinde ise  asaleten  Genel Kurul’a  katılmaya hak kazanmış bir başka firmaya vekaletname (ek.2) vererek  Genel Kurul’a iştirak edilebilmektedir.)

e)FAKSLA  MÜRACAAT  KESİNLİKLE  KABUL EDİLMEYECEKTİR.

f)Konuya ilişkin detaylı bilgi; 0.212.454 02 28-38-50 no’lu  telefonlardan alınabilir.

 

 

 

EK: 1

 

                          TEMSİLCİ  GÖREVLENDİRME  YAZISI

                

 

(Tüzel Kişi  Üyenin

   Antetli  Kağıdına)

 

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI  BİRLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİĞİ’NE

İSTANBUL

 

                                                                                            Tarih :..../..../......

 

                                                                                 

Üyesi bulunduğumuz İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği’nin .................. tarihinde   yapılacak  Olağanüstü Genel Kurulu’nda  firmamızı, kanuni  temsilcimiz olan  ve aşağıda  imzası  bulunan ........................................... temsil ve adıma  oy kullanmak  üzere  görevlendirdiğimizi  arz ederiz.

 

Firma  Birlik Üye Sicil No:

Tel:

Fax:

 

 

Görevlendirilen  Temsilcinin                                       Firmanın  Yetkili  

Tatbik İmzası                                                            İmzaları               

                                                                         (Firma  Kaşesi,İsim Kaşesi)

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

(A-4 ebadında kağıda)

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

EK:2

 

 

 

 

VEKALETNAME  ÖRNEĞİ

 

 

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI  BİRLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİĞİ’NE

İSTANBUL

 

Üyesi  bulunduğum İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği’nin ……………………. tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu’na  mazeretim  nedeniyle  katılamayacağımdan, bu toplantıda  firmamı temsile  ve adıma  oy  kullanmaya  aşağıda  tatbiki  imzası bulunan  aynı Birlik üyesi ........................................................  vekil  tayin ettim.

 

Bilgilerine arz  ederim.

 

VEKİLİN:                                                 VEKALETNAMEYİ VEREN ÜYENİN:

Birlik Üye Sicil No.su:                               Birlik  Üye Sicil  No.su:

Tel:                                                          Tel:

Fax:                                                          Fax:

 

İmza  ve Kaşesi:                                        Firma Kaşesi, İsim Kaşesi:

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

(A-4 ebadında kağıda)Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.