Bülten Sıra No: 2005/186

1- Bahreyn Vizelerinde Sağlanan Kolaylık Hk.<br> 2- Bursa’da Düzenlenecek Olan “AB’ye Teknik Uyum: Makinada CE İşareti ve Otomotivde E-Tip Onay Semineri” Hk. <br> 3- Singapur Pazarı İçin Faydalı Web Siteleri Hk. 4- Vergi Konseyi’nin Kuruluşu ve Vergi Kanunları Hakkında Üyelerimizden Görüş İstenmesi Hk.<br> 5- TÜBİTAK MAM Ar-Ge Destek Bilgi Günü Hk.<br>

23 Haziran 2005, Perşembe

1-Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden gönderilen 16.06.2005 tarihli yazıda, Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül’ün Bahreyn ziyareti sırasında “Umuma Mahsus Pasaport Hamillerinin Vize İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Diplomatik Hizmet ve Hususi Pasaport Hamillerine Karşılıklı Olarak Vize Muafiyeti Tanınması Hakkında Mutabakat Zaptı”nın 30 Mayıs 2005 tarihinde imzalandığı belirtilmektedir.

Bu itibarla, umuma mahsus pasaport hamillerine karşılıklı olarak vize alabilme ve resmi pasaport hamillerine ise karşılıklı olarak 90 güne kadarki ziyaretlerinde vize muafiyeti imkanı sağlayan uygulama söz konusu zabıt gereğince 29 Haziran 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

2-İGEME – İhracatı Geliştirme Etüs Merkezi ve Uludağ İhracatçı Birlikleri organizasyonunda 29 Haziran 2005 Çarşamba günü Bursa’da Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin konferans salonunda “AB’ye Teknik Uyum: Makinada CE İşareti ve Otomotivde E-Tip Onay Semineri” düzenlenecektir. Söz konusu seminere katılım ücreti 35 YTL olup, son başvuru tarihi 28 Haziran 2005’tir. İlgilenen üylerimizin Uludağ İhracatçı Birlikleri’ne (tel:0224 219 10 00 – dahili: 1602, ilgili kişi: Esra ÇELİK, e-mail: celike@uib.org.tr ) başvurmaları gerekmektedir.

 

3-Singapur Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Singapur’un 2005 yılı itibariyle dünyada telekomünikasyon imkanlarını kullanan ülkelerin arasında birinci sırada yer aldığı belirtilmektedir. Bu meyanda, mevcut 100.000 firmanın % 80’inin, yani 80.000 firmanın internet erişimi olduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda, Müşavirliklerince hazırlanan Singapur ve dolayısıyla Güneydoğu Asya ülkelerinde mevcut ticaret imkanlarına online erişimi sağlayacak web siteleri ve detayları hakkında bir rapor da yer almakta olup, söz konusu rapor

http://www.itkib.org.tr/duyurular/sirkuler/dosyalar/22_06_2005_001_singapur.zip adresinde üyelerimizin bilgisine sunulmuştur.

 

4-22.03.2005 tarih ve 25763 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Konseyi Yönetmeliği uyarınca, Maliye Bakanlığı’na vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere oluşturulan Vergi Konseyi Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi ile işbirliği içerisinde çalışmalarına başlamıştır.

Bu çerçevede, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve vergi usul kanununun yeniden yazılması amacıyla çalışma grupları oluşturulmuştur.

Yapılan bu çalışmalarda vergi kanunlarının ve sistemin aksayan ve uygulamada sorun yaratan yönlerinin giderilmesi, uluslararası gelişmeler ışığında ekonomik gelişmelerle uyumlu, ülkemizin rekabet gücünü artıracak, adil, etkin, hukukun üstünlüğüne ve toplumsal uzlaşmaya dayalı, çağdaş bir vergi sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu itibarla, yapılan çalışmalara ışık tutması bakımından, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve vergi usul kanununun yeniden yapılandırılması ve Türk Vergi Sisteminin tümü hakkındaki görüş ve önerilerin iletilmesi talep edilmektedir.

Belirtilen konu hakkındaki görüş ve önerilerinizi ve karşılaştığınız sorunları 15 Temmuz 2005 tarihine kadar Ar&ge ve Mevzuat Şubesi’nin 0212 454 04 23 nolu faksına veya arge@itkib.org.tr e-mail adresine iletmeniz önemle rica olunur.

 

5- TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kapsamında sanayicilerimize sunulan Ar-Ge’ye yönelik destekler ve başvuru koşullarının irdeleneceği, ikinci “Bilim ve Teknoloji Günü”nü düzenlemektedir. 30 Haziran 2005 tarihinde TÜBİTAK-MAM Konferans Salonu’nda yapılacak olan söz konusu bilgi gününde, KOSGEB desteklerinin yanı sıra, TÜBİTAK MAM Endüstriyel Ortalık Programı (EOP), TÜBİTAK Teknoloji Serbest Bölgesi (TEKSEB) ve TÜBİTAK Teknoloji Serbest Bölgesi (TEKGEB) hakkında bilgi verilecektir. Katılım ücretsiz olup, iştirak etmek isteyen üyelerimizin 0262 641 23 00 – dahili:2182 nolu telefon ile kayıt yaptırması gerekmektedir.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.