Bülten Sıra No: 2004/96

16 Eylül 2004, Perşembe
İlgili Birim/Kurum: İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ

1-Tasfiyelik Hale Gelen Eşyaların Tasfiye İşlemleri Hk.<br> 2- 27.08.2004 Tarihinden İtibaren Yurda Getirilen İhracat ve Transit Ticarete İlişkin Mal Bedeli Dövizlerin Alışının Cari Kurdan Yapılması Hk.<br> 3-İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Yüksek Lisans Programları Hk.<br>

Üyelerimize Sirkülerler ve Duyurularımız Artık Elektronik Ortamda iletilmektedir.

 

Genel Sekreterliğimizce yayınlanmakta olan sirkülerler ve duyurular 01 Haziran 2004 tarihinden itibaren artık sadece internet sayfamızda (www.itkib.org.tr) yayınlanmakta ve Genel Sekreterliğimize kayıtlı bulunan e- posta adreslerine gönderilmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi  11.03.2004 tarihinde  üyelerimize posta ile  gönderilen ve web sitemizde yayınlanan Genel Sekreterliğimizin 7 nolu sirkülerinde  yeralmaktadır

 

“Tekstil ve Konfeksiyon Haber / Yorum Bülteni”

Web Sitemizde

Genel Sekreterliğimiz AR- GE ve Mevzuat Şubesi tarafından  çeşitli yabancı kaynaklar taranarak hazırlanan ve tekstil ve konfeksiyon sektörleri hakkında dünyadaki çeşitli gelişmeleri ve bakış açılarını konu alan   “Tekstil ve Konfeksiyon  Haber/Yorum  Bülteni”                            Genel  Sekreterliğimizin  web  sitesinde  www.itkib.org.tr  “Dış Ticaret Bilgileri “ penceresinde  “ Haber/Yorum” başlığı  altında  her ay düzenli olarak yayınlanmaktadır.

 

1-Tasfiyelik Hale Gelen Eşyaların Tasfiye İşlemleri Hk.

2- 27.08.2004 Tarihinden İtibaren Yurda Getirilen İhracat ve Transit Ticarete İlişkin Mal Bedeli Dövizlerin Alışının Cari Kurdan Yapılması Hk.

3-İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Yüksek Lisans Programları Hk.

 

 

1-Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda ; tasfiyelik hale gelen eşyaların tasfiye işlemlerinin 03.01.2001 tarih ve 24276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasfiye Tüzüğü hükümleri uyarınca yürütülmekte olduğu bildirilmektedir.

 

2-Bilindiği üzere, 11.08.1989 tarihinde yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 8.maddesinin (a) fıkrası hükmüne göre, ticari amaçlarla ihraç edilen ihraç bedellerinin  fiili ihrac tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda getirilmesi zorunlu olup, maddenin (c) fıkrası gereğince yurda getirilmesi zorunlu ihracat bedeli dövizlerin öngörülen sürelerden sonra yurda getirilmesi halinde, ek süreler içinde olsa dahi, sürenin sonuncu gününde geçerli kur ile dövizin satıldığı günün kuru arasında meydana gelen olumlu fark ihracatçılara ödenmeyip Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’na (DFİF) aktarılmaktadır.

 

Ancak, 27.08.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2004/7757 Sayılı Karar”la, 32 sayılı kararın 8.maddesinin (c) fıkrası kararın yayını tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bu itibarla, 27.08.2004 tarihinden itibaren yurda getirilen ihracat ve transit ticarete ilişkin mal bedeli dövizlerin alışı cari kurdan yapılacaktır.   

 

Benzer şekilde, adı geçen kararın yayınlandığı tarihten önce kambiyo takibine konu olan açık ihracat ve transit ticaret hesaplarına ait olup, kararın yayınlandığı tarihten önce yurda getirilen, bankalar nezdinde bulunan ve henüz alışı yapılmamış mal bedeli dövizlerin alışı da cari kurdan yapılacaktır.

 

Ancak, söz konusu kararın yayınlandığı 27.08.2004 tarihinden önce yurda getirilen ve DFİF’e kur farkı tahsil edilmek suretiyle alışı yapılan mal bedeli dövizlerle ilgili kesilen kur farkları konusunda yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

 

 

3-İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından gönderilen bir yazıda; Enstitülerine bağlı Yüksek Lisans Programları’nın 11 Ekim 2004 ‘de başlayacağı bildirilmiştir. Yüksek Lisans Programının  ön kayıtları 13 Eylül 2004-24 Eylül 2004 tarihleri arasında yapılacaktır. Programların uygulama tarih ve saatleri aşağıda yeralmaktadır.

 

11 Ekim 2004 tarihinde  başlayacak olan  Yüksek Lisans Programları:

(Uygulama gün ve saati hafta içi: 09.00-16.00)

* Uluslararası İşletme, * Uluslararası Ticaret Hukuku

 

11 Ekim 2004 tarihinde  başlayacak olan  Yüksek Lisans Programları:

(Uygulama gün ve saati hafta içi: 18.30-21.30)

* Uluslararası Ticaret, * İşletme, * Muhasebe ve Denetim ( İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyelerine ve stajyerlerine %25 indirim uygulanacaktır), *Uygulamalı Psikoloji, * Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği (Baro üyesi avukatlarına ve stajyer avukatlara %25 indirim uygulanacaktır), * Uluslararası Bankacılık ve Finans, * Halkla İlişkiler,* Medya ve İletişim Sistemleri 

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Yüksek Lisans Programları: 

(Uygulama gün ve saati hafta içi: 18.30-21.30)

* Endüstri Mühendisliği (Sistem Mühendisliği)

* İstatistik (Sayısal Yöntemler)

 

İlgilenen üyelerimiz aşağıdaki adres ve telefon numaraları ile  bağlantı kurabilirler.

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Ragıp Gümüşpala cad. No : 84 34378 Eminönü – İSTANBUL

Tel : 0 212 511 41 50 (25 hat) 0 212 511 41 70 - 71(direkt hatlar)

e-mail : enstitu@iticu.edu.tr www. iticu.edu.tr 

 

 

 

 

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.