Bülten Sıra No: 2004/95

16 Eylül 2004, Perşembe
İlgili Birim/Kurum: GENEL SEKRETERLİK

-GAC’ne Yönelik Akrilik Mensucat İhracatına Uygulanan Geçici Anti-damping Vergisinin Süresinin Uzatılması Hk.<br> -Peru tarafından hazırgiyim ve konfeksiyon ürünlerinde (Fasıl:61-63) korunma önlemleri alınması amacıyla DTÖ’ne (Dünya Ticaret Örgütü) yapılan başvuru Hk.<br>

-          GAC’ne Yönelik Akrilik Mensucat İhracatına Uygulanan Geçici Anti-damping Vergisinin Süresinin Uzatılması Hk.

-          Peru tarafından hazırgiyim ve konfeksiyon ürünlerinde (Fasıl:61-63)  korunma önlemleri alınması amacıyla DTÖ’ne (Dünya Ticaret Örgütü) yapılan başvuru Hk.

GAC’ne Yönelik Akrilik Mensucat İhracatına Uygulanan Geçici Anti-damping Vergisinin Süresinin Uzatılması Hk.

 

Güney Afrika  Cumhuriyeti Uluslararası Ticaret İdari Komisyonu’nun 23 Mayıs 2003 tarihinde ülkemiz menşeli, 5512.21, 5512.29, 5515.29, 5515.91, 5801.34, 5801.35, 6001.10, 6001.22 ve 6001.92 Gümrük tarifelerindeki battaniyelik akrilik kumaş ithalatına karşı başlatmış olduğu damping soruşturmasında,  13 Şubat 2004 tarihinden itibaren  , Sesli Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 11.78 Rand/Kg; diğer ihracatçı firmalar için ise 15.50 Rand/Kg oranlarında konulan dampinge karşı geçici verginin uygulanma süresi,  10 Kasım 2004 tarihine dek uzatılmıştır.       

 

 

 

Peru tarafından hazırgiyim ve konfeksiyon ürünlerinde (Fasıl:61-63)  korunma önlemleri alınması amacıyla DTÖ’ne (Dünya Ticaret Örgütü) yapılan başvuru Hk.

 

DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması çerçevesinde Peru tarafından 61-63. fasıllar arasında sınıflandırılan Hazırgiyim ve Konfeksiyon ürünlerinde korunma önlemleri uygulanması amacıyla DTÖ nezdinde girişim başlatılmıştır.

DTÖ’nün 30 Ağustos 2004 tarihli G/SG/N/6/PER/1 sayılı belgesi ile üye ülkelere yapılan duyuruda, 22 Ağustos 2004 tarihli Peru Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Tebliğ’e atıfta bulunularak 2000-2003 yılları arasında 61-63 fasıllar kapsamı ürünlerin ithalatının 4.630.780 kg seviyesinden %104’lük bir artışla 9.445.282 kg seviyesine yükseldiği ve-sözkonusu ithalat artışının sektörün üretim, satış, pazar payı ve istihdam göstergeleri üzerinde olumsuz etki yarattığı belirtilerek tüm DTÖ üyelerine yönelik korunma önlemleri soruşturması açıldığı belirtilmektedir.

Peru’nun başlattığı bu soruşturma ile ilgili olarak tüm tarafların olumlu ya da olumsuz pozisyonlarını belirtmek üzere INDECOPI’ye 30 gün (01.10.2004 tarihine kadar) içinde başvurmaları istenmektedir.

Bu çerçevede, DTM İthalat Genel Müdürlüğü tarafından görüşlerini bildirmek üzere soruşturmada taraf olmak isteyen firmaların doğrudan  INDECOPI’ye başvurmaları ve başvurularından Müsteşarlıklarını da bilgilendirmeleri istenmektedir.

 

Bilgileri ve taraf olarak görüş bildirmek istenmesi durumunda Genel Sekreterliğimiz AB-GB ve Anlaşmalar Şubesi ile temasa geçilmesi rica olunur.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.