Bülten Sıra No: 2004/8

18 Mart 2004, Perşembe
İlgili Birim/Kurum: İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ

1- Irak’tan Tedarik Edilerek Ülkemiz Üzerinden Yurtdışı Edilecek Petrol Ürünlerine İlişkin Transit Ticaret İşlemleri Hk.<br> 2-Türkiye ile Bosna Hersek Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması Hk.<br> 3-Romanya ve Türk “ Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşma “ Hk.<br> 4-“81 ilden Sınırların Ötesine “ Konulu Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Eğitim Semineri Hk.<br> 5-19-21 Kasım 2004 Tarihleri Arasında, Şili’de Düzenlenecek Olan Asya – Pasifik İktisadi İşbirliği Forumu (APEC) CEO 2004 Zirvesi Hk.<br> 6-Internet Üzerinde Ülkemiz ve AB Pazara Giriş Veri Tabanı Hk.<br> 7-Maliye Bakanlığı’nın Atatürk Havalimanı’ndaki A Tipi Genel Antrepo Hizmeti Hk.<br> 8-01-03 Eylül 2004 Tarihleri Arasında Düzenlenecek Olan “ ALL CHINA LEATHER EXHIBITION (ACLE)” Hk.<br> 9-Filibe İlkbahar 2004 Uluslararası Tüketim Malları ve Teknolojileri Fuarı Hk.<br> 10- 20 Mart 2004 Tarihinde Gerçekleştirilecek Uluslararası Alacakların Tahsili” Konulu Panel Hk.<br> 11- Lognet-Logistik Ünvanlı Firma Hk.<br> 12- Ege Üniversitesi’nde Düzenlenecek Olan Tanışma Günü Toplantısı Hk.<br> 13-İsviçre’de Apex Swiss Center Alışveriş Merkezi Hk.<br> 14-Sahte Banka Bilgileri Veren Firma Hk.<br>

1- Irak’tan Tedarik Edilerek Ülkemiz Üzerinden Yurtdışı Edilecek  Petrol  Ürünlerine  İlişkin Transit  Ticaret İşlemleri Hk.

2-Türkiye ile Bosna  Hersek Arasında  Gümrük  Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması Hk.

3-Romanya ve Türk “ Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşma “ Hk.

4-“81 ilden Sınırların Ötesine “ Konulu Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Eğitim Semineri Hk.

5-19-21 Kasım 2004 Tarihleri Arasında, Şili’de Düzenlenecek Olan Asya – Pasifik İktisadi İşbirliği Forumu (APEC) CEO 2004 Zirvesi Hk.

6-Internet Üzerinde Ülkemiz ve AB Pazara Giriş Veri Tabanı Hk.

7-Maliye Bakanlığı’nın Atatürk Havalimanı’ndaki A Tipi Genel Antrepo Hizmeti Hk.

8-01-03 Eylül 2004 Tarihleri Arasında Düzenlenecek Olan “ ALL CHINA LEATHER EXHIBITION  (ACLE)”  Hk.

9-Filibe İlkbahar 2004 Uluslararası  Tüketim Malları ve Teknolojileri Fuarı Hk.

10- 20 Mart 2004  Tarihinde Gerçekleştirilecek Uluslararası Alacakların Tahsili” Konulu Panel Hk.

11- Lognet-Logistik Ünvanlı Firma Hk.

12- Ege Üniversitesi’nde Düzenlenecek Olan Tanışma Günü Toplantısı Hk.

13-İsviçre’de Apex Swiss Center Alışveriş Merkezi Hk.

14-Sahte Banka Bilgileri Veren Firma Hk.

 

1-Bilindiği üzere  Irak’tan tedarik edilecek  petrol  ürünlerine ilişkin transit ticaret işlemleri öncesinde  ilgililerin  İhracatçı Birlikleri aracılığı ile  Dış Ticaret Müsteşarlığı görüşünü almaları gerekmektedir.

Ancak T.C  Merkez  Bankası’ndan gönderilen bir yazıda; Dış Ticaret  Müsteşarlığı’nın bir yazısına atıf yapılarak bazı bankalarca üçüncü ülkelerden temin edilerek ülkemiz üzerinden transit ticaret yoluyla Irak’a  ihraç edilen petrol ürünlerine  ilişkin işlemler için  de Müsteşarlıklarının  görüşünün sorulduğu , bu durumda zaman kaybından dolayı firmalarımızın  mağduriyetlerine  yol açtığı  belirtilerek  sadece Irak’tan tedarik edilerek ülkemiz üzerinden yurtdışı edilecek  petrol  ürünlerine  ilişkin transit  ticaret işlemleri için Dış Ticaret  Müsteşarlığı görüşünün alınması gerektiği bildirilmektedir.

 

2- Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden gönderilen  bir yazıda  Saraybosna Ticaret Müşavirliğimizin  bir yazısına atıfta yapılarak   Bosna Hersek ile imzalanan “Türkiye ile Bosna  Hersek arasında  Gümrük  Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması“nın kısa bir süre içerisinde yürürlüğe girmesinin beklendiği bildirilerek, faturasız yahut çifte faturalı ticaretin  yarattığı sıkıntılara dikkat çekilmektedir.

Ülkemiz için  önem arz eden pazarlarda   Türk malı  imajının ve mevcut pazar  payımızın korunması  bakımından  üyelerimizin  başta çifte faturalandırma olmak üzere kayıtdışı  faaliyetlerin yarattığı sıkıntıları önlemek maksadıyla gerekli dikkat ve özeni göstermeleri  büyük  bir  önem taşımaktadır.

 

3- Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen bir yazıda;

Türkiye ve Romanya arasında imzalanan “Türkiye  Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya   

Hükümeti arasında  Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşma “nın  1 Nisan 2004 tarihinde uygulanmaya başlanacağı ifade edilmektedir.

Sözkonusu  anlaşma çerçevesinde , iki tarafın işadamları ve ticari şirket temsilcilerine bir yıl süreli ve çok girişli 6 ayda toplam 92 günü geçmeyen kalış süresi sağlayan vizenin , geçerli bir seyahat belgesine sahip olunması ve ilgili  ticaret odaları  veya diğer ekonomik kuruluşlardan alınacak referans belgesine  istinaden 1 gün içerisinde verilmesi öngörülmektedir.

Sözkonusu referans  mektupları , anlaşmanın iki numaralı ekinde yeralan ticaret odaları ve diğer  ekonomik  kuruluşlar tarafından ; müracaat sahibinin şirketteki pozisyonu , şirketin profili (hangi alanda ve ne kadar süreyle faaliyet gösterdiğine ilişkin bilgiler vs) şirketin mevcut en son bilançosu , şirketin  bir ticaret odasına  veya benzer bir ekonomik kuruluşa üyelik süresinin en az bir yıl olması , diğer Akit Tarafın ülkesinde bulunma nedeni ve eğer varsa yerel ortakların isimlerinden oluşan kriterler esas alınarak düzenlenecektir.

Diğer taraftan, Akit Tarafların geçerli diplomatik hizmet ve hususi  pasaport sahibi vatandaşları birbirlerinin ülkelerine vizesiz olarak seyahat edebilecekler ve 90 güne kadar ikamet edebileceklerdir. Ayrıca , bahse konu anlaşma; her akit tarafın diğer Akit Tarafın ülkesinde görev yapacak diplomatik misyonları , öğretmenleri , öğretim görevlileri din görevlileri , din adamları uluslararası örgütlerde çalışan vatandaşları ve yerleşik basın mensupları ile resmi heyetler, düzenli sefer gerçekleştiren gemi havayolu ve demiryolu mürettebatı , kamyon ve otobüs şöförleri ve umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlara ilişkin vize uygulamaları hakkında  hükümler içermekte olup, anlaşmanın uygulanmasının basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasına ilişkin görüşmeler Bükreş Büyükelçiliğimiz ile Romanya resmi makamları arasında sürdürlebilmektedir.

 

4-Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gönderilen bir yazıda ; ülkemizde ihracat bilincinin geliştirilmesi , son iki yılda yakalanan ihracat artışının sürdürülebilir bir hale  getirilmesi ve bu çerçevede ülkemiz ekonomisinin sağlıklı bir yapıda geliştirilmesi amacıyla Devlet Bakanımız Sn. Kürşad TÜZMEN ‘in talimatlarıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğünde, İhracatçı Birlikleri , İGEME ve Eximbank işbirliği ile “81 ilden Sınırların Ötesine “  adlı bir proje  başlatıldığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede , anılan proje kapsamında , Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği  ve İGEME organizasyonunda 22-26 Mart 2004 tarihleri arasında  İhracat Mevzuatı , İhracatta Devlet Yardımları , Pazara Giriş ve İhracat Kredileri konularının ele alınacağı bir eğitim programı gerçekleştirilecektir .

Erzincan,  Sivas  Tokat, Yozgat , Kırıkkale illerinde gerçekleştirilecek sözkonusu eğitim programlarına katılmak isteyen  ve detay bilgi almak isteyen üyelerimiz  Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri  Genel Sekreterliği (0312-447 27 40 (4 hat) pbx Fax: 0312-446 72 93 -446  96 05 447 01 80 ) ile temasa geçebilirler.

 

5-Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 2.3.2004 tarihli yazıda,   19-21 Kasım 2004 tarihleri arasında 350’den fazla işadamının katılımıyla Şili Santiyago’da           Asya – Pasifik İktisadi İşbirliği Forumu (APEC) CEO 2004 Zirvesi” düzenleneceği bildirilerek, sözkonusu zirveye davet edilebilecek Türk firmaların yöneticileri hakkında bilgi talep edilmektedir. CEO 2004 zirvesi, Türkiye ve Şili arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iletilmek üzere, söz konusu zirveye katılmak isteyen üye firmalarımızın CEO’ları hakkında kendilerini tanıtıcı bilgileri (özgeçmiş ve irtibat bilgilerini)  31.03.2004 tarihine kadar Genel Sekreterliğimiz AR&GE ve Mevzuat Şubesi’ne ( e-mail: arge@itkib.org.tr ) göndermeleri gerekmektedir.

 

6-T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından ihracatçıların ve özellikle KOBİ’lerin dış pazarlar konusunda daha kapsamlı bilgilendirilmeleri ve tarife dışı engeller başta olmak üzere karşılaşılan pazara giriş engellerinin tespit edilmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik olarak bir sistemin oluşturulması amacı ile “DTM Pazara Giriş Projesi” çalışmaları yürütülmektedir.

Bu kapsamda hazırlanan web sitesine (http:www.dtm.gov.tr/pazaragiris.htm) adresinden ulaşılmakta olup, bu sitede Ticaret Müşavirliklerinden gelen raporlar, sektör raporları ve diğer tüm bilgi ve raporlar yayımlanmaktadır.

DTM Pazara Giriş Projesinin ikinci önemli ayağı olan Avrupa Birliği Pazara Giriş Veri Tabanına Türkiye’nin erişimi 20 Ocak 2004 tarihi itibarıyle sağlanmış olup, bu veri tabanından (http://mkaccdb.eu.int) 100 ülkenin madde bazında gümrük vergisi oranları ve 66 ülke için ithalatta kullanılan belgelere ilişkin belgelerin ve benzeri bilgilerin online olarak temin edilebilmesinin firmalarımıza büyük yarar sağlayacağı düşünülmektedir.Internet adresleri:DTM Pazara Giriş veri tabanı : http:www.dtm.gov.tr/pazaragiris.htm

AB Pazara Giriş veri tabanı : http://mkaccdb.eu.int

 

7-Maliye Bakanlığı İstanbul İşletme Şube Müdürlüğü’nden gelen bir yazıda ,  anılan Şube  

Müdürlüğü  tarafından  2002 yılı Aralık ayından beri A tipi Genel Antrepo Hizmeti verildiği, antrepoya uçak firmalarınca teslim edilen eşyaların sahibine teslim edilinceye kadar devlet güvencesinde olduğu, ihracat ve ithalat ambarlarının kapalı devre güvenlik sistemiyle izlendiği ve daha önce uygulanan CİF kıymeti üzerinden ardiye ücreti alınmasına 01.05.2003 tarihinden itibaren son verildiği ve artık eşyanın kg’na göre ardiye ücreti alınmasına başlandığı bildirilmektedir.

Ayrıca  adı geçen  Şube Müdürlüğü  antreposunda:

Terminal Hizmet Ücretinin:

Kg x ABD Doları (Kur) x 0.001 oranında tahsil edildiği,

Ardiye ücreti muafiyeti

Varış günü veya varış gününü takip eden iş günü içerisinde çekilen eşyadan ardiye   

ücreti alınmadığı,

İthal eşyası için

20 ABD Doları sabit ücret, Altın olması halinde 50 ABD doları sabit ücret alındığı,

İhraç eşyası için

72 saat ( dahil) 5 ABD doları

72 saatten sonra  Terminal ve Tesis Hizmetleri Tarifesi ( 6 Nolu tablo)’nde belirtilen oranlarda, ABD Doları (Kur) x Gün x    Kg üzerinden ardiye ücreti hesaplanarak tahsil edildiği ifade edilmektedir.

 

8- Çin’in en büyük deri ve deri ürünleri deri makine – ekipmanı ve kimyasalları fuarı olan ve Şangay’da 01-03 Eylül 2004 tarihleri arasında düzenlenecek olan “ ALL CHINA LEATHER EXHIBITION  (ACLE)” a Türkiye  milli katılım organizasyonu  Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilecektir.

Sözkonusu fuara  katılmak isteyen ve katılım koşulları hakkında bilgi almak isteyen üyelerimiz en geç 31 Mart  2004 Çarşamba gününe kadar Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği  (Tel: 0232-463 69 50   Fax : 463 30 41) ile temasa geçebilirler .

 

9- İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) tarafından gönderilen bir yazıda; 10-15 Mayıs 2004 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Filibe kentinde düzenlenecek olan “  Filibe İlkbahar 2004 Uluslararası  Tüketim Malları ve Teknolojileri Fuarı’nın Türkiye milli katılım organizasyonunun  İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), koordinasyonunun ise Merkezleri tarafından  gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bulgaristan’a ihracat yapmak isteyen ve mevcut ticari ilişkilerini geliştirmek isteyen firmalarımız  için önemli açılımlar  sağlayacağına inanılan  “ Filibe İlkbahar 2004 Uluslararası Tüketim Malları ve Teknolojileri Fuarı” na başvuruda bulunmak ve detaylı bilgi almak  isteyen üyelerimiz doğrudan İGEME ( 0312-417 22 23 (dahili 266)  Faks : 0312- 425 71 77 veya 417 22 33 ) ile temasa geçebilirler.

   

10-İstanbul Barosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından 20 Mart 2004 Cumartesi günü, 13:30 – 17:30 saatleri arasında, Galatasaray Üniversitesi  Aydın Doğan Salonu’nda   “Uluslararası Alacakların Tahsili” konulu  bir Panel düzenlenecektir. Ücretsiz olan Panel’in açılış konuşmacısı İstanbul Barosu Başkanı Av. Kazım Kolcuoğlu olup, diğer konuşmacılar arasında  T.C. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürü Abdülkadir Kaya, Galatasaray Üniversitesi Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziya Akıncı ve Av. Dr. Mahmut Tevfik Birsel yeralmaktadır. İrtibat : İstanbul Barosu Tel: 0212 251 63 25

 

11- Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı tarafından gönderilen bir yazıda; Lognet-Logistik ünvanlı firmanın ihraç edilen mallar için depolama ,ütü, dağıtım hizmeti verdiği ifade  edilmektedir.

Adı geçen firma ile temasa geçmek isteyen üyelerimizin Avusturya Ticaret Müsteşarlığı’nın e:mail : ankara@austriantrade.org. adresine veya  0312-446 21 22 nolu  fakslarına  başvuruda bulunabilirler.

 

12- Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden  ve Emel Akın Meslek Yüksek Okulu’lundan  2004 yılında mezun olacak mühendis ,teknikerler ve eski mezunlar ile elemana ihtiyacı olan tekstil ve konfeksiyon sanayicilerini buluşturmak için 12- Mayıs 2004 Çarşamba günü saat 10:30’da bir Tanışma Günü toplantısı düzenlencektir. Ege Üniversitesi’nin konferans salonunda düzenlenecek olan toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin 23 Nisan 2004 tarihine kadar anılan üniversitenin Kariyer Servisi’ne (tel/faks: 0232 342 27 95) bilgi vermeleri gerekmektedir.

 

13-T.C. Bern Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan 04.03.2004 tarihli yazıda, İsviçre’de yerleşik Apex Swiss Danışmanlık firmasından alınan bir yazıya atfen yapılan açıklamada, İsviçre’de yaşayan bir Türk işadamı tarafından kurulan şirketin, uluslararası organizayon, emlak ve tekstil alanlarında faaliyet gösterdiği ifade edilerek, adı geçen firmanın  İsviçre’de Zürih ve Bern’i bağlayan otoyol üzerinde Apex Swiss Center alışveriş merkezi kurmak üzere çalışmalar sürdürdüğü belirtilmektedir. Konuya ilgi duyan üyelerimizin doğrudan Apex Swiss firmasıyla (Tel. +41 32 675 76 10, Faks. +41 32 675 76 12) bağlantıya geçmeleri gerekmektedir.

 

14- Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gönderilen bir yazıda; aşağıda ünvanı yeralan Ermenistan’da yerleşik  firmanın ticari ahlaka uygun hareket etmediği ve sahte banka swifti düzenleyerek mal ithal etmeye çalıştığı bildirilmektedir.

Firma :Yerevan Armeniya İlgili:  Gagig Martirosyan ve ortağı İsmail Türker  Str. Azatutyan 

Tel: 0037-493 13225. 0037 493 13225,003774 1256253   e mail: arppacompany@mail.ru  ve g.martirosyan@mail.ruBültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.