Bülten Sıra No: 2004/78

10 Ağustos 2004, Salı
İlgili Birim/Kurum: İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ

1-Brezilya’ya Yönelik İhracatlarımız Hk.<BR> 2-Irak Üzerinden Başka Bir Ülkeye Yük Taşıyan Kamyonlar İçin Yeni Güvenlik Önlemleri Hk.<BR> 3- İstanbul Üniversitesi’nin Tezli “ Uluslararası Finans Yüksek Lisans Programı “ Hk <br>

 

 

Üyelerimize Sirkülerler ve Duyurularımız Artık Elektronik Ortamda iletilecektir.

Genel Sekreterliğimizce yayınlanmakta olan sirkülerler ve duyurular 01 Haziran 2004 tarihinden itibaren artık sadece internet sayfamızda (www.itkib.org.tr) yayınlanarak ve Genel Sekreterliğimize kayıtlı bulunan e- posta adreslerine gönderilmek suretiyle üyelerimize ulaştırılacaktır. Detaylı bilgi  11.03.2004 tarihinde  üyelerimize posta ile  gönderilen ve web sitemizde yayınlanan Genel Sekreterliğimizin 7 nolu sirkülerinde  yeralmaktadır.

 

“Tekstil ve Konfeksiyon Haber / Yorum Bülteni”

Web Sitemizde

Genel Sekreterliğimiz AR- GE ve Mevzuat Şubesi tarafından  çeşitli yabancı kaynaklar taranarak hazırlanan ve tekstil ve konfeksiyon sektörleri hakkında dünyadaki çeşitli gelişmeleri ve bakış açılarını konu alan   “Tekstil ve Konfeksiyon  Haber/Yorum  Bülteni”                            Genel  Sekreterliğimizin  web  sitesinde  www.itkib.org.tr  “Dış Ticaret Bilgileri “ penceresinde  “ Haber/Yorum” başlığı  altında  her ay düzenli olarak yayınlanmaktadır.

 

1-Brezilya’ya Yönelik İhracatlarımız Hk.

2-Irak Üzerinden Başka Bir Ülkeye Yük Taşıyan Kamyonlar İçin  Yeni Güvenlik Önlemleri Hk.

3- İstanbul Üniversitesi’nin Tezli “ Uluslararası Finans Yüksek Lisans Programı “ Hk.

 

1-Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen  bir yazıda ;

Brasilia Büyükelçiliğimizin bir yazısına atıf yapılarak ; Brezilya’ya ihracat yapan Türk firmalarının Brezilya’lı ortakları ile garanti mektubu, sağlık belgesi eksikliği ödeme koşulları, gümrük mevzuatı hususunda yeterli bilgi sahibi olunmaması gibi sebepler yüzünden anlaşmazlık içine düştükleri, Türk  firmalarının Brezilyalı ortakları ile ticari kuralların gereği olan geçerliliği tartışma götürmez belgelerle değil  zamam zaman  “arkadaşlık “ ve “aile dostluğu” gibi saiklerle ticaret yaptığı ve Brezilyalı ticari ortakların büyük çoğunluğunun gümrük mevzuatında olan boşlukları Türk firmalar alehine kullandığı ifade edilmektedir.

Ayrıca Brezilya yasalarına göre ithal edilen malların gümrükte bekletilme süresinin        90 gün olduğu ve bu süre içerisinde ithal işlemi yapılmayan malların gümrüğe terk edilmiş kabul edilerek, imha  bağışlama veya satma işlemine tabi tutulduğu, alıcı firmaların gümrüğe gelen malları çeşitli sebeplerle uzun bir süre bekleterek  ihracatçı firmalarımızı  fiyat indirimine zorladığı ve fiyat  indirimini kabul etmeyen firmalarımızın  mallarının  geri çekilmesine mevzuatın izin vermemesi nedeniyle bahse konu malların 90 gün bekleme süresinin sonunda önce devletleştirildiği, daha sonra da aynı ithlatçı firmaların  yan kolları  tarafından ihaleye katılınmak suretiyle çok ucuz fiyata satın alınabildiği bildirilmektedir.

            Bu durumun ihracatçı firmalarımızda önemli bir güven kaybına yol açtığı ve esasen ikili ticaret açığımızın  en önemli  sebeplerinden birisinin de  bu durumla bağlantılı sorunlar olduğu bildirilmektedir.

 

            2-Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat  Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen bir yazıda ;  Bağdat Büyükelçiliğimizin Irak Geçici Hükümeti  Ulaştırma Bakanı El- Erris ile yaptığı bir görüşmede ; Erris’in bu haftadan  itibaren Irak’a  veya Irak üzerinden başka bir ülkeye yük taşıyan kamyonlar için  yeni güvenlik önlemleri uygulamaya başlayacaklarını , bu  kapsamda  kamyonlara silahlı refakatçiler tahsis eileceğini, refakatçilerin dört Irak güvenlik görevlisinden oluşacağını, refakatçi ekiplerin  araçlar arasındaki iletişimi sağlamak üzere telsiz ve  makinalı tüfeklerle donatılacağını kamyon konvaylarına yetecek sayıda güvenlik elemanlarına sahip olacaklarını  mali açıdan nakliye firmalarına ek mali külfet getirmeyeceğini  korumanın mal boşaltıldıktan sonra da  devam  edeceğini ifade ettiği bidirilmektedir.

Yazıda devamla, önlemlerin özellikle Musul’un güneyinden itibaren orta ve güney Irak için geçerli olacağını bildirdiği , ayrıca El-Erris’in İbrahim Halil sınır kapısında alınan yasadışı  harçlar konusunda kendisine bir çok şikayetin geldiğini, ancak  bu  şikayetler belgelerle desteklenmediği müddetçe  yasal kavuşturma başlatılmasının mümkün olmayacağını açıklandığı belirtilmektedir.

  

3- İstanbul Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler Enstitüsü  bünyesinde uluslararası finans dalında kamu/özel sektör finans kuruluşları çalışanlarına yönelik tezli  “ Uluslararası Finans Yüksek Lisans Programı(MSc)”  açılmıştır.

Konuyla ilgilenen üyelerimiz programla ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıda yeralan adreslere başvurabilirler.

İdari Asisitan: Sevinç Elmas

Web Sitesi : http://www.bilgi.edu.tr/pages/graduates/uluslararasifinans/

Adres : İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü İnönü Cd. No:28 Şişli- İstanbul

Tel: 0212-311 64 48- 0212 311 64 86  Faks: 0212 216 84 78

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.