Bülten Sıra No: 2004/69

1-42.02 G.T.İ.P . da yeralan Deri ve Deri Mamülerinin İthalatının Belirli Gümrüklerden Yapılması Hk.<br> 2-Sıfır faizli KOBİ İhracatı Destekleme Kredi Programı Hk.<br>>

28 Temmuz 2004, Çarşamba

Üyelerimize Sirkülerler ve Duyurularımız Artık Elektronik Ortamda iletilecektir.

Genel Sekreterliğimizce yayınlanmakta olan sirkülerler ve duyurular 01 Haziran 2004 tarihinden itibaren artık sadece internet sayfamızda (www.itkib.org.tr) yayınlanarak ve Genel Sekreterliğimize kayıtlı bulunan e- posta adreslerine gönderilmek suretiyle üyelerimize ulaştırılacaktır. Detaylı bilgi  11.03.2004 tarihinde  üyelerimize posta ile  gönderilen ve web sitemizde yayınlanan Genel Sekreterliğimizin 7 nolu sirkülerinde  yeralmaktadır.

 

“Tekstil ve Konfeksiyon Haber / Yorum Bülteni”

Web Sitemizde

Genel Sekreterliğimiz AR- GE ve Mevzuat Şubesi tarafından  çeşitli yabancı kaynaklar taranarak hazırlanan ve tekstil ve konfeksiyon sektörleri hakkında dünyadaki çeşitli gelişmeleri ve bakış açılarını konu alan   “Tekstil ve Konfeksiyon  Haber/Yorum  Bülteni”                            Genel  Sekreterliğimizin  web  sitesinde  www.itkib.org.tr  “Dış Ticaret Bilgileri “ penceresinde  “ Haber/Yorum” başlığı  altında  her ay düzenli olarak yayınlanmaktadır.

 

            1-42.02 G.T.İ.P . da Yeralan Deri ve Deri Mamülerinin İthalatının Belirli  Gümrüklerden Yapılması Hk.

2-Sıfır faizli KOBİ İhracatı Destekleme Kredi Programı Hk.

 

1-T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı tarafından gönderilen bir yazıda; Devlet Bakanlığı Makamının 02.01.2004 tarihli , 2004/1 sayılı ve 23.02.2004 tarihli 2004/2 sayılı onayları ile 4201.00.00.00.00, 4202.11.10.00.11, 4202.11.10.00.12, 4202.11.90.00.11, 4202.11.90.00.12, 4202.21.00.00.00, 4202.31.00.00.00, 4202.91.10.00.11, 4202.91.10.00.12, 4203.10, 4203.21.00.00.11, 4203.21.00.00.12, 4203.29.10.00.11, 4203.29.10.00.12, 4203.29.91.00.00, 4203.29.99.00.00, 4203.30.00.00.11, 4203.30.00.00.12,  4203.40.00.00.11, 4203.40.00.00.12, 4204, 4205. 00.00.00.11, 4205.00.00.00.12.  deki deriden mamul eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Gaziantep Gümrük  ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza  Başmüdürlüğü’ne bağlı  Haydarpaşa  Gümrük Müdürlüğü ve İstanbul  Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü , İzmir  Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı İzmir Menemen  Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlğü’nden yapılmasının  uygun bulunduğu bu hususta tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri’nin talimatlandırıldığı bildirilmektedir.

Diğer  yandan  anılan onaylar konusu eşya deriden mamul nitelikte olup 42.02 G.T.İ.P ‘da yer alan ancak  deriden mamul nitelikte omayan eşyanın bu kapsamda değerlendirilmesinin bu aşamada düşünülmediği ifade edilmektedir.

 

2-Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından gönderilen yazıda; Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı’nın (KOSGEB)  bir yazısına  atıf yapılarak  ihracat yapan KOBİ’lerin desteklenmesine  yönelik olarak gerçekleştirilen  çalışmalar kapsamında, KOSGEB ile Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Baankası  arasında  imzalanan bir protokol  çerçevesinde  faiz tutarı KOSGEB kaynağından karşılanmak üzere geri dönüşümsüz  ihracat kredisi sağlanacağı bildirilmektedir.

Kredi  ile ilgili detay bilgi aşağıda yeralmakta olup,   başvuruda bulunmak isteyen üyelerimiz doğrudan yukarıda bildirilen bankalarla temas kurabilirler.

 

            KOBİ İHRACATI DESTEKLEME KREDİ PROGRAMI

 

04.05.2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/7131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden hazırlanmış olan kredi programının yürütülmesine ilişkin protokol 30.06.2004 tarihinde imzalanmış bulunmaktadır.

 

Amaç

 

Kararname kapsamında oluşturulan kredi programlarından, banka mevzuatına göre ve protokol çerçevesinde kredi değerliliği bulunan KOBİ’lere;

 

-          ihracatın teşviki, yeni ihracatçıların kazandırılması, uluslararası rekabet gücünü arttırılması ve marka oluşturulması amacıyla destek sağlanması,

-          ihracat maliyetlerindeki finansman yüklerinin azaltılması,

-          markı anlamda ihraactın artması ile, yeni aytırım, üretim ve istihdam yaratmaları ve buna bağlı olarak katma değerlerinin arttırılması,

 

hususlarında KOBİ’lerin kullanacağı kredinin faiz oranının KOSGEB kaynağından karşılanmak üzere geri dönüşümsüz  ihracat desteği sağlamaktır.

 

Kapsam

 

KOSGEB Kuruluş Kanununda ifade edilen,

 

-          İmalat sanayinde faaliyet gösteren,

-          1-150 arası işçi çalıştıran,

-          ürettiği malları ihraç eden veya ihracat kayıtlı satış yapan KOBİ’ler bu krediden faydalanabilecektir.

 

Kredi Limiti

 

Bir KOBİ için azami limit 100.000 ADB Dolarıdır.

 

İşbu protokol kapsamında protokole taraf bir bankadan kredi kullanan KOBİ, protokole taraf diğer bankalara yaptıkları kredi talepleri mükerrerliği önlemek amacı ile reddedilir.

 

KOBİ’lere kullandırılacak kredinin anaparası banka kaynaklarından karşılanacaktır. Kredinin faizi ise KOSGEB kaynağından karşılanacaktır.

 

Kredi vadesi ve ödeme

 

 Vade 6 aydır. Bu sürenin başlangıcı kredinin firma hesabına kaydedildiği tarihtir. Kredi anaparası vade bitiminde def’aten ve nakden kredi kullanıcısı KOBİ tarafından Banka’ya geri ödenir.

 

Kullanılan kredi ile ilgili ihracat taahhüdünün yerine getirilmemesi durumunda ve diğer konularda da yürürlükte olan Kambiyo mevzuatı kapsamında işlem yapılacaktır.

 

Kredi açılması ve kullandırılması aşamasında banka cari mevzuatında yer alan masraf, komisyon vb. yasal ekleri banka tarafından KOBİ’den tahsil edilir.

 

 

Kredi İşleyişi

 

Banka tarafından kredi için müracatta bulunan tüm KOBİ’lere banka genel kredi şartları dışında, bankanın (eski-yeni müşteri ayrımı yapmadan) şartlarına uygun bulunan KOBİ’lere eşit uygulama ve sıralama yapılacaktır.

 

KOBİ’nin kendisine en yakın taraf banka şubesine müracaat etmesi ile kredi süreci başlayacaktır.

 

 

 

 

 

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.