Bülten Sıra No: 2004/57

05 Temmuz 2004, Pazartesi
İlgili Birim/Kurum: İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ

İthalatçı Genel Müdürlüğü’nün Önemli Duyurusu Hk.>

İthalat Genel Müdürlüğü’nden Önemli Duyuru Hk.

İthalatçı Birliklerinin faaliyet alanlarına giren fasıllar ve Gümrük Tarife Pozisyonları’ndan 5 Temmuz 2004 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren yapılacak ithal işlemleri için düzenlenecek olan Gümrük Beyannamelerinin tescilinde Gümrük İdarelerince aranacak olan Birlik Onayı, anılan Birliklerin Koordinatörlüğünü yürüten İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından ikinci bir İş’ara kadar İthalatçı Birlikleri Adına “Toplu (Genel)” Olarak Verilmiş Olup, bu yöndeki Dış Ticaret Müsteşarlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) talimatı 30.6.2004 tarihli ve 220000533 sayılı faks yazı ile Gümrük Müsteşarlığı’na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirilmiştir.

 Söz Konusu yazı, Gümrük Müsteşarlığı’nın (Gümrükler Genel Müdürlüğü) 2.7.2004 tarihli ve 18709 sayılı yazısı ile de tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri’ne talimatlandırılmıştır.

Bu İtibarla, ikinci bir bildirime kadar, İthalatçıların, Gümrük Beyannameleri için ilgili İthalatçı Birlikleri’nden “Birlik Onay”ı almalarına gerek bulunmamaktadır.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.