Bülten Sıra No: 2004/55

01 Temmuz 2004, Perşembe
İlgili Birim/Kurum: İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ

1-Türkiye-Romanya Vize İlişkisi Hk.<br> 2-Türkiye-Hirvatistan Vize Rejimi Hk.<br> >

 

Üyelerimize Sirkülerler ve Duyurularımız Artık Elektronik Ortamda iletilecektir.

Genel Sekreterliğimizce yayınlanmakta olan sirkülerler ve duyurular 01 Haziran 2004 tarihinden itibaren artık sadece internet sayfamızda (www.itkib.org.tr) yayınlanarak ve Genel Sekreterliğimize kayıtlı bulunan e- posta adreslerine gönderilmek suretiyle üyelerimize ulaştırılacaktır. Detaylı bilgi  11.03.2004 tarihinde  üyelerimize posta ile  gönderilen ve web sitemizde yayınlanan Genel Sekreterliğimizin 7 nolu sirkülerinde  yeralmaktadır.

 

“Tekstil ve Konfeksiyon Haber / Yorum Bülteni”

Web Sitemizde

Genel Sekreterliğimiz AR- GE ve Mevzuat Şubesi tarafından  çeşitli yabancı kaynaklar taranarak hazırlanan ve tekstil ve konfeksiyon sektörleri hakkında dünyadaki çeşitli gelişmeleri ve bakış açılarını konu alan   “Tekstil ve Konfeksiyon  Haber/Yorum  Bülteni”                            Genel  Sekreterliğimizin  web  sitesinde  www.itkib.org.tr  “Dış Ticaret Bilgileri “ penceresinde  “ Haber/Yorum” başlığı  altında  her ay düzenli olarak yayınlanmaktadır.

 

1-Türkiye-Romanya Vize İlişkisi Hk.

2-Türkiye-Hirvatistan  Vize Rejimi Hk.        

1DışTicaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden gönderilen bir yazıda; Dışişleri Bakanlığı’nın bir yazısına atıf yapılarak  , 1 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Romanya Vize Anlaşmasında, 1 Haziran 2004 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen değişikliklerin yapıldığı bildirilmiştir.  

            -TIR ve otobüs sürücüleri için bundan böyle 2 yıl süreli çok girişli vize verilecek, Romanya’da kalış süresi 6 ayda bir  90 günü aşmayacaktır.

            -Sözkonusu Anlaşmanın 5. maddesinde yer alan ve sürücüler için öngörülen beş günlük kalış süresi 15 güne çıkarılmıştır.

            -Bilgisayar ortamında sürücü listelerinin karşılıklı olarak diplomatik kanallardan iletilmesi halinde, vize işlemleri 48 saatte sonuçlandırılacaktır.

-Gideceği ülkenin vizesini almış olması kaydıyla, Romanya üzerinden bu ülkelere geçiş yapacak vatandaşlarımıza 48 saat içinde transit geçiş vizesi verilebilecektir.

            -Türk tarafınca, Romen vatandaşlarına sınırda 30 gün süreli ve 10 ABD Doları karşılığı bandrol vizesi verilmesi uygulamasına başlanacak, sınırda vize almak isteyen Romen vatandaşlarından geçerli bir pasaport ile gidiş–dönüş seyahat bileti ibraz etmeleri istenecek ve Türkiye’de kalacakları süre zarfında kendilerine yetecek mali güce sahip olmaları beklenecektir.

 

2-DışTicaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden gönderilen bir yazıda; Dışişleri Bakanlığı’nın bir yazısına atıf yapılarak ; 13 Mayıs 2004 tarihinde yürürlüğe giren ve 1 Haziran 2004 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Yabancılar Yasası ve AB’ne uyum amacıyla kabul edilen 2004 Ulusal Programı uyarınca oluşturulan yeni Vize Rejimi hakkında bilgi verilmektedir.

 

Söz konusu Vize Rejimi ve eklerinde ;

 

-Yabancılar Yasası uyarınca verilen vizelerin, vize başvurularının reddedilmesinin gerekçeleri tanımlanarak, çalışma, öğrenim, eğitim, aile birliği ve diğer yasal nedenlerle gelişlerde yapılması gerekenler açıklanmakta,

 

 

-Hırvatistan tarafından yeni kullanılmaya başlanan vize etiketinin şekli ve diğer belirli özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmekte,

-Hırvatistan hükümeti tarafından kabul edilerek 5 Mayıs 2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan yeni Vize Rejimi düzenlemesine istinaden, vatandaşlardan vize talep edilen ülkeler sıralanmakta ve ülkeye girişlerde aranacak koşullar belirtilmektedir.

-Bu çerçevede, Hırvatistan’a giriş yapacak vatandaşlarımızı da ilgilendiren en önemli hususun, sınır kapısında görevli Hırvat yetkilinin, gelen yabancıya, kalacağı süre boyunca yeterli paranın yanında bulunup bulunmadığını sorma yetkisi olduğuna dikkat çekilmektedir.

Sözkonusu para, yabancının Hirvatistan’da kalacağı gün başına 100 Euro veya dengi olarak tanımlanmakta, eğer gerçek veya tüzel bir kişiden davet mektubu, otel rezervasyonu belgesi beyan ettiği takdirde, günlük 50 Euro veya dengi paranın yanında bulunduğunu kanıtlaması gerektiği, kredi veya banka kartları, banka mektubu, çek defteri veya diğer yasal belgelerin de yeterli paranın yabancının yanında bulunduğuna dair kanıt oluşturduğu belirtilmektedir

- Yazıda ayrıca yabancıların yanlarında bulundurmaları şart koşulan asgari para miktarına ilişkin hususa özellikle dikkat çekilerek , Hırvat yetkililerin yasaları ilk günden itibaren harfiyen uyguladıkları ve çok az esneklik gösterdikleri bildirilmektedir.

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.