Bülten Sıra No: 2004/24

22 Nisan 2004, Perşembe
İlgili Birim/Kurum: DEVLET YARDIMLARI ŞUBESİ

Bireysel Fuar Katılımları

Konu : Bireysel Fuar Katılımları                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                  ÖNEMLİ

          Sayın Üyemiz ,

 

          Bilindiği üzere , 2001/4 sayılı “Yurt Dışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin” Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları kapsamında, bireysel düzeyde katılınan  uluslararası fuarlarda katılımcı adına ilgili fuarın ana organizatörü tarafından düzenlenmiş faturaların bedellerinin bankacılık sistemi içinde ödenmesi gerekmektedir.

         Ancak , Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün  20.04.2004 tarih 120002565 sayılı talimatlarında ; Türkiye’de yerleşik bazı firmaların  uluslararası fuarların Ülkemizdeki temsilcisi olmaları nedeniyle , söz konusu fuarlara bireysel katılım gerçekleştiren firmalarımıza verdikleri lojistik hizmet maliyetlerini de  içerecek şekilde ana organizatör tarafından düzenlenmiş faturaların bedellerini doğrudan tahsil ettikleri,  bu uygulamanın mevcut destek sistemine aracı komisyonları gibi bazı ilave mali yükler getirmesi , bunun yanında yurt dışında faturalandırılmış hizmet bedellerinin bankacılık sistemi dikkate alınmaksızın ülkemizde ödenmesine yol açtığı belirtilerek,  konuya ilişkin yeni bir düzenleme getirilmiştir.

             Bu itibarla , 15.08.2004 tarihinden sonra bireysel katılım sağlanacak uluslararası fuarlara ilişkin destek müracaatlarının değerlendirilmesinde ;

                Ana organizatör tarafından düzenlenmiş fatura bedellerinin, katılımcılarca bankacılık sistemi içinde doğrudan yurtdışındaki organizatör hesabına ödenmesi,

                Bireysel katılımlara ilişkin fatura bedellerinin doğrudan yurtdışına transferi hakkında yukarıda belirtilen uygulamaya, sadece ana organizatörün Türkiye’de yatırımcı/iştirakçi sıfatıyla kurmuş olduğu temsilcilikler için istisna getirilerek, bu durumda katılımcıların fatura bedellerine ilişkin ödemeleri ana organizatör ile organik bağı bulunan Türkiye’deki bahsekonu temsilciliğe, bankacılık sistemi içinde yapmaları kaydı ile    kabul edilmesi,

                Ana organizatör ile temsilcilik anlaşması yapmış olmasına rağmen, şirket yapısı itibariyle sözkonusu organizatör ile organik bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik aracı firmalara, katılımcılar tarafından yapılacak ödemelerin destek kapsamında kabul edilmeyeceği ,

hususları dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

            Bu itibarla, firmanızca 15 Ağustos 2004 tarihinden sonra bireysel katılım sağlanacak uluslararası fuarlara ilişkin destek müracaatlarının, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde değerlendirileceği ve fuar teşvik müracaatlarınızın bu durum göz önünde bulundurularak yapılması hususunda bilgi edinilmesi ve gereği önemle  rica olunur.                                                                                                                                

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.