Bülten Sıra No: 2004/151

03 Kasım 2004, Çarşamba
İlgili Birim/Kurum: İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ

1- 29-30 Kasım 2004 Tarihlerinde İstanbul’da Gerçekleştirilecek Olan Türk – İspanyol Yatırım ve İşbirliği Forumu Hk.<br> 2- 30 Kasım-1 Aralık 2004 Tarihlerinde AKİB ve İGEME İşbirliğinde Mersin’de Düzenlenecek Olan “Dış Ticaret Eğitim Programı” Hk.<br> 3-Suriye ile İmzalanan İşbirliği Protokolü Hk.<br>

Üyelerimize Sirkülerler ve Duyurularımız Artık Elektronik Ortamda iletilecektir.

Genel Sekreterliğimizce yayınlanmakta olan sirkülerler ve duyurular 01 Haziran 2004 tarihinden itibaren artık sadece internet sayfamızda (www.itkib.org.tr) yayınlanmakta ve Genel Sekreterliğimize kayıtlı bulunan e- posta adreslerine gönderilmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi  11.03.2004 tarihinde  üyelerimize posta ile  gönderilen ve web sitemizde yayınlanan Genel Sekreterliğimizin 7 nolu sirkülerinde  yeralmaktadır

 

“Tekstil ve Konfeksiyon Haber / Yorum Bülteni”

Web Sitemizde

Genel Sekreterliğimiz AR- GE ve Mevzuat Şubesi tarafından  çeşitli yabancı kaynaklar taranarak hazırlanan ve tekstil ve konfeksiyon sektörleri hakkında dünyadaki çeşitli gelişmeleri ve bakış açılarını konu alan   “Tekstil ve Konfeksiyon  Haber/Yorum  Bülteni”                            Genel  Sekreterliğimizin  web  sitesinde  www.itkib.org.tr  “Dış Ticaret Bilgileri “ penceresinde  “ Haber/Yorum” başlığı  altında  her ay düzenli olarak yayınlanmaktadır.

1-29-30 Kasım 2004 Tarihlerinde İstanbul’da Gerçekleştirilecek Olan Türk – İspanyol Yatırım ve İşbirliği Forumu Hk.

2-30 Kasım 1 Aralık 2004 tarihlerinde AKİB ve İGEME işbirliğinde Mersin’de Düzenlenecek Olan “Dış Ticaret Eğitim Programı” Hk.

3-Suriye ile İmzalanan İşbirliği Protokolü Hk.

      1-Türk – İspanyol Yatırım ve İşbirliği Forumu, ICEX – İspanya Dış Ticaret Enstitüsü adına İspanya’nın İstanbul Ekonomi ve Ticaret Ateşeliği, İspanya Ticaret ve Sanayi Odaları Yüksek Konseyi, Madrid Ticaret ve Sanayi Odası ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu – DEİK işbirliğ ile 29-30 Kasım 2004 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Forum kapsamında yer alan sektörler; bilgi ve iletişim teknolojileri, tarımsal gıda sanayi, çevre teknolojileri, turizm, inşaat, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri, enerji, finansal hizmetler, kaynak sistemleri, elektrikli ev aletleri, kimya, kondansatörler ve sulama sistemleridir. Foruma katılacak olan ve Türkiye’de yatırım faaliyetinde bulunmak isteyen 32 adet İspanyol firma ile ilgili dataylı bilgiye ve kayıt formuna www.ispanyaticaret.org.tr adresinden ulaşmak mümkündür. Anılan foruma katılmak isteyen firmaların katılım formunu doldurarak 5 Kasım 2004 tarihine kadar İspanya Ticaret Ofisi’ne (tel: 0212 343 89 30 ve 31, Faks: 0212 343 89 34, e-mail: forum@mcx.es ) iletmeleri gerekmektedir.

       2-Dış Ticaret Konusunda nitelikli eleman yetiştirmek ve dış ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmaları mevcut yasal uygulamalardan haberdar etmek amacıyla, 30 Kasım – 1 Aralık 2004 tarihlerinde AKİB (Akdeniz İhracatçı Birlikleri) ve İGEME (İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi) işbirliği ile Mersin’de “Dış Ticaret Eğitim Programı” düzenlenecektir.

       Seminer Konuları: Türk Dış Ticaret Rejimi: İhracata Ait Esas ve Uygulamalar, İhracata Yönelik Devlet Yardımları, Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri ile Vergi, Resim, Harç İstisnası Mevzuatı, Elektronik Ticaret, İhracatın Finansmanında Eximbank Kredileri ve Sigorta Garanti Programları, İhracatta KDV İstisnası, Gümrük Mevzuatı Uygulamaları, İhracatta Kullanılan Belgeler, Alınması Gereken İzinler ve Sertifikalar, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Kambiyo ve Bankacılık İşlemleri.

        Son başvuru tarihi 25 Kasım 2004 olan programa katılım ücreti kişi başı 75.000.000 TL olup, katılım şartları ve içerik hakkında detaylı bilgi 0324 237 68 00 (Dahili 215 Şebnem TİNLİ) numaralı telefondan ve www.akib.org.tr web adresinden temin edilebilir.

        3-Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un 22-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği Suriye ziyareti sırasında ülkemiz ce Suriye Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı arasında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Söz konusu protokol kapsamında, Türk ve Suriyeli üyelerden oluşan bir izleme komitesi kurulmuş olup, izleme komitesinin görevleri arasında ortak olarak gerçekleştirilen toplantılarda varılan karar ve tavsiyelerin izlenmesi, ikili işbirliği çerçevesinde çıkabilecek zorluk ve engellerin giderilmeye çalışılması gibi görevler yer almaktadır.

Bu vesile ile Suriye’de sanayi yatırımı projesi veya Sanayi Bakanlığı’nı ilgilendiren konularda Türk firmaları herhangi bir zorlukla karşılaşmaları durumunda sorunlarını yazılı olarak komitenin Türk tarafında yer alan üyelerine bildirebilecek, Türk tarafı sorunun çözümü yönünde Suriye tarafına bilgi verecek ve gerekli durumlarda izleme komitesi toplanacaktır. Bu çerçevede, yukarıda belirtilen hususlarda sorunu olan firmaların Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği veya DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ( Tel: 0212-339 50 00 Faks:0212 270 30 92)'na  bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.