Bülten Sıra No: 2004/129

1- “ Türk ve Avrupalı Girişimciler Buluşması” Konulu Proje Hk.<BR> 2- 25-28 Aralık Tarihlerinde Kahire’de Düzenlenecek “EGYMEX 2004” Fuarı Hk.<BR> 3- 26 Ekimm 2004 “Dış Ticaret Uzmanlık Programı Hk.<BR> 4- 24- 27 Şubat 2005 Nürnberg BioFach Dünya Organik Ticaret Fuarı Hk.<BR>

18 Ekim 2004, Pazartesi

Üyelerimize Sirkülerler ve Duyurularımız Artık Elektronik Ortamda iletilecektir.

 

Genel Sekreterliğimizce yayınlanmakta olan sirkülerler ve duyurular 01 Haziran 2004 tarihinden itibaren artık sadece internet sayfamızda (www.itkib.org.tr) yayınlanmakta ve Genel Sekreterliğimize kayıtlı bulunan e- posta adreslerine gönderilmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi  11.03.2004 tarihinde  üyelerimize posta ile  gönderilen ve web sitemizde yayınlanan Genel Sekreterliğimizin 7 nolu sirkülerinde  yeralmaktadır

 

1- “ Türk ve Avrupalı Girişimciler Buluşması” Konulu Proje Hk.

             2-  25-28 Aralık Tarihlerinde Kahire’de Düzenlenecek “EGYMEX 2004” Fuarı Hk.

3-  26 Ekimm 2004 “Dış Ticaret Uzmanlık Programı Hk.

4-  24- 27 Şubat 2005 Nürnberg BioFach Dünya  Organik Ticaret Fuarı  Hk.

 

1-Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gönderilen bir yazıda ; Alman- Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği’nin bir kuruluşu olan IHK Gesellsachaft (IHK-Dış Ticaret ve Girişimci Teşviki  Ltd Şti.) ve Platform Uluslararası Girişimci Danışmanlığı Ltd. Şirketi’nin ortak çalışmasıyla yola çıkan  Türk Avrupalı Girişimciler Platformu EUROKON, Türk KOBİ’lerinin AB’ye giriş sürecinde sürekli büyüyen ve gelişen Pazar fırsatını en verimli şekilde değerlendirilmesi için “ Türk ve Avrupalı Girişimciler Buluşması” projesinin başlatıldığını  bildrilmektedir.
            Sales-Modul, Partner-Modul ve Sektör Toplantıları olmak üzere üç bölümden oluşan projeye katılan KOBİ’ler KOSGEB’in desteklerinden yararlanabilmektedir.                                                                                                       

           Konuyla ilgilenen ve projeye katılmak isteyen üyelerimizin doğrudan Platform Uluslararası Girişimci Danışmanlığı Ltd . Şirketi ( 0212-258 87 91/258 87 85 Faks: 0212-258 7 92 e-mail: infoeurokon.info ) ile temas kurabilirler.

 

2-Merkezi, Mısır Kahire’de bulunan Suriye ve Mısır ortaklı Egyptian International Group, Suriye ve Mısır’da sergiler, konferanslar, özel etkinlikler düzenleyen ve ticari acentalık hizmetleri sunan bir şirkettir.

Adı geçen şirket, 25-28 Aralık 2004 tarihlerinde Kahire’de tekstil, kumaş ve deri üzerine “EGYMEX 2004” adlı bir fuar düzenleyecektir. Fuarın Suriyeli, Mısırlı ve Türk katılımcılardan meydana gelmesi öngörülmekte olup, fuara katılmak isteyen üyelerimiz ilgili şirket ile temasa geçerek fuar hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilirler. (Egyptian International Group Adres: 26 El Maewen Street, Al Ahram Street, Giza EGYPT, Tel: 20 2 573 06 13, Faks: 20 2 573 06 13, E-mail: E.I.G.@link.net , İlgili kişi: Hassan Essa)

 

3-Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından  beş dönemdir yürütülen “ İhracatta Uzmanlık Programı “ güncel koşullara uygun olarak geliştirilip yenilenmiş haliyle “Dış Ticaret Uzmanlık Programı “ olarak  26 Ekim 2004’te başlayacaktır.

Başarılı olan katılımcılara  Boğaziçi  Üniversitesince sertifika verilecek olup, Programa katılmak isteyen üyelerimizin bilgi ve kayıt için  0212-257 31 27 / 0212- 257 89 57-58 nolu telefonlara ve www.buyem.boun.edu.tr adresine başvurabilirler.

 

4- 24-27 Şubat 2005 tarihleri arasında Almanya’nın Nürnberg kentinde düzenlenecek olan BioFach Dünya  Organik Ticaret Fuarı ( World Organic Trade Fair)’na Türkiye milli katılım organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilecektir.

 

BioFach’daki ürün teması çok geniş olup, organik gıda, ekolojik tekstil ve hazır giyim, ekolojik normlara uygun olarak üretilen; mobilya, dekorasyon malzemeleri, kağıt ve kağıt ürünleri, bahçe ürünleri, tarımsal ve hayvansal ürünler, deri ürünleri, takı-mücevherat, el işleri, hediyelik eşyalar, müzik enstrümanları ve servis hizmetlerini içermektedir.

 

Fuara katılacak firmaların aşağıda belirtilen ön koşulları sağlamaları gerekmektedir:

  *EEC sertifikasına sahip olmak,

  *EEC garantörlüğünde olan bir organizasyon tarafından  incelemeye  tabii  tutulmak,

  *IFOAM tarafından akredite olmuş Ulusal Üreticiler Organizasyonu’nun üyesi olmak,

  *yada uluslararası bir sertifikaya sahip olduğunu kanıtlamak,

 

Standların büyüklüğü min.; 12m2 ve 3’ün katları şeklindedir.

    

    Fuara destek sonrası net katılım ücreti:

 

§        KOBİ ve SDŞ niteliğini haiz firmalar ile KÖY’lerde kurulu diğer firmalara 165 EUR / m2

§        Diğer firma ve kuruluşlara ise 411,50 EUR / m2

          olarak yansıtılacaktır.

Bu fiyatlara; Yer kirası, stand inşaası ve dekorasyonu, sergilenecek ürünlerin karayolu ile nakliyesi, stand temizliği, fuar kataloğunda yer alma, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan katılımcı broşüründe yeralma, standlarda ikram hizmetleri dahildir.

(KOBİ, imalat sanayi alanında faaliyette bulunan, bir ila ikiyüz arasında işçi çalıştırdığı bağlı bulunduğu meslek kuruluşunca teyid edilen, gerçek usulde defter tutan, arsa ve bina hariç mevcut sabit sermaye tutarı bilanço net değeri itibariyle iki milyon ABD Doları karşılığı TL'yi aşmayan işletmeler olarak tanımlanmaktadır. Hesaplama Yöntemi: 2003 yılı bilançosunda Duran Varlıklar Toplamından Arsa, Bina ve Arazi değerleri çıkartıldıktan sonra kalan miktarın 2003 yılı için ortalama Dolar kuruna (1 500 269 TL) bölünmesiyle elde edilecek ABD$ tutarının 2 milyon $’dan az olması gerekmektedir) Sektörel Dış Ticaret şirketi ise Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından "SDŞ" statüsü verilen şirketlerdir.)

Ancak önümüzdeki aylarda yürürlüğe girmesi beklenen tebliğ doğrultusunda devlet desteği oranlarının tüm firmalar için değişmesi öngörülmektedir. Sözkonusu tebliğin yürürlüğe girmesini takiben ilgili değişiklik fuar katılım bedellerine yansıtılacak, gerek görüldüğü taktirde sözleşmeleri yenilenecektir.

Anılan fuar için ülke pavyonlarının bulunduğu Hall 4’de 4-204 & 304 blok standları toplam 165m2 yer rezerve edilmiştir). Fuar ile ilgili detaylı bilgi Nürnberg Fuar idaresi tarafından hazırlanan http://www.biofach.de web sayfasından edinilebilecektir.

Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda katılım payı peşinatları geri ödenmeyecektir.

Aynı standda birden fazla firmanın ürün sergilemesi mümkün değildir. Katılımcıların kendilerine ait olmayan ürünleri sergilediklerinin tespit edilmesi durumunda fuar katılımları iptal edilecektir.

Bu itibarla, adı geçen fuara katılmak isteyen üyelerimizin adı geçen Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’( 0232-488 60 00  )’den temin edecekleri  katılım başvuru formunu doldurarak, 500 EUR tutarındaki katılım payı peşinatının İş Bankası Kordon Şubesi’ndeki 139 500 no’lu EUR hesabına yatırıldığını gösterir dekont ile birlikte en geç 18 Ekim 2004 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar elimizde olacak şekilde 0232.488 61 00 - 488 61 06 no’lu fakslara iletmeleri gerekmektedir.

  Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.