Bülten Sıra No: 2004/112

30 Eylül 2004, Perşembe
İlgili Birim/Kurum: İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ

AB 6.Çerçeve Programı Kapsamında KOBİ’lere Yönelik AR-GE Desteği Hk.

 

 

Üyelerimize Sirkülerler ve Duyurularımız Artık Elektronik Ortamda iletilecektir.

Genel Sekreterliğimizce yayınlanmakta olan sirkülerler ve duyurular 01 Haziran 2004 tarihinden itibaren artık sadece internet sayfamızda (www.itkib.org.tr) yayınlanarak ve Genel Sekreterliğimize kayıtlı bulunan e- posta adreslerine gönderilmek suretiyle üyelerimize ulaştırılacaktır. Detaylı bilgi  11.03.2004 tarihinde  üyelerimize posta ile  gönderilen ve web sitemizde yayınlanan Genel Sekreterliğimizin 7 nolu sirkülerinde  yeralmaktadır.

 

“Tekstil ve Konfeksiyon Haber / Yorum Bülteni”

Web Sitemizde

Genel Sekreterliğimiz AR- GE ve Mevzuat Şubesi tarafından  çeşitli yabancı kaynaklar taranarak hazırlanan ve tekstil ve konfeksiyon sektörleri hakkında dünyadaki çeşitli gelişmeleri ve bakış açılarını konu alan   “Tekstil ve Konfeksiyon  Haber/Yorum  Bülteni”                            Genel  Sekreterliğimizin  web  sitesinde  www.itkib.org.tr  “Dış Ticaret Bilgileri “ penceresinde  “ Haber/Yorum” başlığı  altında  her ay düzenli olarak yayınlanmaktadır.

 

      AB 6.Çerçeve Programı Kapsamında KOBİ’lere Yönelik AR-GE Desteği

 

Çerçeve Programları 1984 yılından beri 5’er yıllık dönemler halinde yürürlükte olup, 6. Çerçeve Programı 2002-2006 yılları arasında devam etmekte olan bölümün adıdır. 2006-2010 yılları arasında ise 7. Çerçeve Programı yürürlükte olacaktır.

 

Çerçeve Programlarının amacı, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek yoluyla ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak ve böylece AB’yi dünyanın en rekabetçi bilgi toplumu haline getirmek olarak tanımlanmaktadır.

 

Her çerçeve Programının oldukça büyük bütçesi olup (6. Çerçeve Proramının bütçesi 17 milyar Euro,  7. Programınki ise 34 milyar Euro olarak teklif edilmiştir), hem üye ülkeler hem de aday ülkelerden gelecek AR-GE Proje teklifleri desteklenebilmektedir.

 

Türkiye Programa 2002 yılından bu yana dahil olup, çok az sayıda projesi destekten yararlanmıştır. Bunun nedeni ilgisizlik ve acemilik olarak vurgulanmıştır. Toplumun geniş kesimlerinin Program kapsamında sağlanan desteklerden haberdar olmadığı da vurgulanan noktalar arasındadır.

 

Özelikle KOBİ’ler tarafından sunulacak projelerin en az 5 kurum (her biri ayrı ülkeden) tarafından oluşturulan konsorsiyumlar tarafından sunulması gerekmekte, projelerin Topluluk yararı içerecek şekilde hazırlanması ve fizibil olması gerekmektedir. Bu husus Türk firmaların proje sunmalarının önündeki en önemli engeldir.

 

Çerçeve programlarının 2002 yılından beri Türkiye irtibat noktası TÜBİTAK’tır. TÜBİTAK Türk firmaların ve diğer kuruluşların proje sunmaları ve destek almaları konusunda oldukça profesyonel nitelik ve nicelikte bir örgütleme içindedir.  Bu yüzden Türk kuruluşlarının TÜBİTAK ile irtibat halinde olmaları istenmiştir.

 

Bu kapsamda da 7. Çerçeve Programına (2006-2010 yılları arası)  ülke çapında hazırlıklı olunması ve projeler sunulmasına işaret edilmiştir.

 

Yenilikçi fikir ve projeleri bulunan ve imkansızlıkları nedeniyle bunları hayata geçiremeyen, projesini paylaşmak üzere AB’de yerleşik firma arayan veya AB’li firmalar tarafından geliştirilen projeler içinde yer almayı düşünen  üyelerimizin,   6 Çerçereve Proğramı Ulusal İrtibat Noktası, TUBİTAK ile temasa geçmeleri faydalı bulunmaktadır.(info@fp6.org.tr; http://www.fp6.org.tr veya traccess@tubitak.gov.tr; http://traccess.tubitak.gov.tr/sme/) Tel : 0312-4272302- Fax:0312-4274024)Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.