Bülten Sıra No: 2004/101

22 Eylül 2004, Çarşamba
İlgili Birim/Kurum: İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ

-Belirli Koşullar Altında Eski ve Kullanılmış Halı İthalatı Artık Serbest olması Hk.

         Belirli Koşullar Altında Eski ve Kullanılmış Halı İthalatı Artık Serbest olması Hk.

 

         Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan 26.07.2004 tarihli ve 220000598 sayılı yazıda, 31.12.1995 tarih ve 22510 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/7606 sayılı mer’i İthalat Rejimi Kararı’nın 7. Maddesine göre; eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithalinin Müsteşarlıklarının iznine tabi tutulduğu belirtilmektedir. 

 

Bilindiği üzere, ülkemiz halı sanayinin içinde bulunduğu durum dikkate alınarak eski, kullanılmış halı ve kilim ithalatına sadece dahilde işleme rejimi çerçevesindeki ihracat projeleri kapsamında izin verilmektedir.

 

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ve İstanbul Ticaret Odası’nın halı ticareti ile iştigal eden bazı üyeleri tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığı’na yapılan başvurularda, yurtdışında fazla miktarda bulunduğu ifade edilen eski ve kullanılmış el halılarının ithal edilerek, yeniden dokuma, onarma, havalandırma gibi işlemlerle bakım ve onarımı yapıldıktan sonra ihraç edilmek istendiği, bu suretle mevcut tamirhanelerin aktif hale getirileceği gibi, istihdamın artacağı ve ülkemize döviz kazandırılacağı belirtilerek, İthalat Rejimi Kararı’nın anılan hükmü çerçevesinde gerekli iznin verilmesini talep etmiştir.

 

           Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, bu talebin incelenmesi sonucunda, aşağıdaki listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve isimleri yer alan el dokuması halılar ile sınırlı kalmak kaydıyla; yıkama, örme, apreleme, yeniden dokuma gibi bakım, tamirat ve onarım işlemlerini yapmak üzere, eski ve kullanılmış halı ithalatına ilişkin taleplerin, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği nezdinde, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği, Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinden oluşacak bir komisyonun görüşü üzerine Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından değerlendirilmesinin uygun görüldüğü bildirilmiştir. 

 

Buna istinaden eski ve kullanılmış el halısı ithalatı ile ilgili başvurular, genel ithalat izni başvurularında olduğu gibi, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne yapılacak olup,  İthalat Genel Müdürlüğü  tarafından Komisyon görüşüne sunulacak; komisyon görüşüne istinaden ithalat izni verilecektir.

 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ ÜZERİNE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI’INCA İTHALATI DEĞERLENDİRİLECEK EL DOKUMA HALILARI GTİP’LERİ

 

 

G.T.İ.P.  

Madde İsmi

5701.10.10.00.11

El yapımı olanlar

5701.10.91.00.11

Orta halı (dm2 de 858-1600 düğüm olanlar)

5701.10.91.00.12

Kaba halı (dm2 de 858 den az düğüm olanlar)

5701.10.93.00.11

Orta halı (dm2 de 858-1600 düğüm olanlar)

5701.10.93.00.12

İnce halı (dm2 de 1600 den fazla düğüm olanlar)

5701.10.99.00.00

Metresinde 500’den fazla çözgü ipliği düğümü olanlar

5701.90.10.00.11

El yapımı olanlar

5701.90.10.00.21

El yapımı olanlar

5702.10.00.90.11

Yünden ve ince hayvan kıllarından kilimler

5805.00.00.00.00

El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ve benzerleri) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta, kaneviçe gibi) (hazır eşya halinde olsun olmasın)  

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.