Bülten Sıra No: 2004/1

07 Ocak 2004, Çarşamba
İlgili Birim/Kurum: İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ

1-Irak'a Yapılan Petrol Ticareti ile İlgili Yapılan Yeni Düzenleme Hk.<br> 2- Irak’ın Yeniden İmarı Projesi Kapsamında Açılacak İhaleler Hk.<br> 3- 2004 Yılı Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Hk.<br> 4- İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programı Hk.<br> 5- Miray Tekstil Konfeksiyon ve Paz. Tic. Ltd. Şti.'nin İşbirliği Yapacak Firma Arayışı Hk.<br> 6- İkili Ticari İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Yunanlı Firmalar Hk.<br> 7- ABD’de İş Yapma Yolları Hk.<br>

1-Irak'a Yapılan Petrol Ticareti ile İlgili Yapılan Yeni Düzenleme Hk.
2- Irak’ın Yeniden İmarı Projesi Kapsamında Açılacak İhaleler Hk.

3- 2004 Yılı Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Hk.

4- İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programı Hk.

5- Miray Tekstil Konfeksiyon ve Paz. Tic. Ltd. Şti.'nin İşbirliği Yapacak Firma Arayışı Hk.

6- İkili Ticari İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Yunanlı Firmalar Hk.

 7- ABD’de İş Yapma Yolları Hk.      

1-Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden gönderilen 03.12.2003 tarihli yazıda, Irak ile yapılan petrol ticaretine uygulanan rejimle ilgili değişiklik yapıldığı bildirilmektedir. Bilindiği üzere, Irak ile yapılan petrol ticareti Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 14.06.2003 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-9246 sayılı yazıları çerçevesinde bağlı muamele/takas izni düzenlenerek yürütülmekte idi. Ancak, söz konusu petrol ticaretinin kambiyo müdürlükleri ve bankalarca, kambiyo mükellefiyetleri açısından takibinin bağlı muamele/takas izni kapsamında yürütülmesinde sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Bu itibarla, Irak ile yürütülecek petrol ticareti bundan böyle aşağıda belirtilen rejimler çerçevesinde yapılacaktır.

1 – Irak’tan alınan petrol ürünü Türkiye’ye ithal ediliyor ve karşılığında Türkiye’den petrol ürünü ihraç ediliyor ise bağlı muamele/takas rejimi uygulanacaktır.

2 – Irak’tan alınan petrol ürünü üçüncü bir ülkeye satılıyor ve karşılığında üçüncü bir ülkeden alınan petrol ürünü Irak’a gönderiliyor ise transit ticaret rejimi uygulanacaktır.

3 – Irak’tan alınan petrol ürünü üçüncü bir ülkeye satılıyor ve karşılığında Türkiye’den petrol ürünü ihraç ediliyor ise; Irak’tan alınan petrol ürününün üçüncü bir ülkeye satılması için transit ticaret rejimi; karşılığında Türkiye’den petrol ürünü ihraç edilmesi için ihracat rejimi uygulanacaktır.

4 – Irak’tan alınan petrol ürünü Türkiye’ye ithal ediliyor ve karşılığında üçüncü bir ülkeden alınan petrol ürünü Irak’a gönderiliyor ise ; Irak’tan alınan petrol ürününün Türkiye’ye ithal edilmesi için ithalat rejimi; karşılığında üçüncü bir ülkeden alınan petrol ürününün Irak’a gönderilmesi için transit ticaret rejimi uygulanacaktır. 

 2-ABD Savunma Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2003 tarihinde yayımlanan, Irak’ın yeniden imarı (Relief and Reconstruction) kapsamında CPA (Coalition Provisional Authority) ve ABD Savunma Bakanlığı tarafından ulaşım, iletişim, inşaat, sağlık, yeni Irak ordusunun ihtiyaçlarının temin edilmesi, petrol kuyularının imar ve inşaası, su sisteminin yapılandırılması, vb. gibi toplam 26 ana başlıkta ihale açılacak olup, yapılacak ihalelerin listesi, ihaleye ilişkin ”determination” belgesinin tam metni, ihalelere katılabilecek ülkeler listesi ve söz konusu belgelere ulaşılabilen "CPA Iraq Program Management Office” web sayfasından alınan çıktının bir örneği Genel Sekreterliğimiz Ar-ge ve Mevzuat Şubesi’nden temin edilebilir. 

                3-Dış Ticaret Müsteşarlığı'na Ulaştırma Bakanlığı tarafından gönderilen bir yazıda, 2004 yılı Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları belirlenmesini müteakip, yeni bir talimat verilinceye kadar geçiş belgesi dağıtımının 2003 yılı geçiş belgesi dağıtım esasları uyarınca yapılacağı, yıl içerisinde kullanılan kıstaslar aynı şekilde uygulanmak kaydıyla dağıtım esaslarında rakamsal olarak düzenlenen ülke belgelerinin 1/12 lik kısmının kullanıma açılacağı bildirilmektedir. Ayrıca yeni bir talimat verilinceye kadar Avusturya ödül geçiş belgeleri hariç Türkiye sınırları dışında belge dağıtımı yapılmayacağı, İtalya taşımalarında kullanılan her 10 belgeden birinin römork çekme belgesi olmak zorunda olduğu, römork çekme belgesinin ise ancak beşinci taşımadan sonra kullanılmasının sağlanacağı, TOBB'a dağıtım için gönderilen geçiş belgelerinin tahsis edildiği firma ünvanlarının ve belge dağıtım listelerinin Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilmesinden sonra yeni geçiş belgeleri gönderileceği belirtilmektedir.

 

               4-İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Yüksek Lisans Programları akşam programı olarak 26 Ocak 2004 ve gündüz programı olarak 19 Ocak 2004 tarihinde başlayacak olup; gündüz programlarından "Uluslararası Ticaret Hukuku"  ve  "Uluslararası İşletme" akşam programlarında ise "Uluslararası Ticaret" , "İşletme" , "Muhasebe ve Denetim" , "Uygulamalı Psikoloji" , "Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği" ,"Uluslararası Bankacılık ve Finans" dallarında ön kayıtlar başlamış olup; ilgilenenlerin bağlantı kuracağı adres ve telefonlar aşağıda verilmektedir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi; Adres: Ragıp Gümüşpala Cad. No: 84, 34378 Eminönü İSTANBUL

Tel : 0 212 511 41 50 (25 hat), Faks: 0 212 511 41 70-71(direkt hatlar); e.mail : enstitu@iticu.edu.tr.;           http://www.itucu.edu.tr

        5- Adana'da fason olarak dokuma türü bayan pantolon ve etek dikimi yapan ve 1995'den beri ihracata yönelik üretim yapan Miray Tekstil Konfeksiyon ve Paz. Tic. Ltd. Şti. firması ihracata yönelik iş tecrübesini devam ettirebilmek amacıyla yeni fason üretim yapan firmalara ulaşmak ve işbrliği yapmak istemektedir. İlgilenen üyelerimiz için bağlantı kurulacakilgili kişi ve irtibat tel. no aşağıda verilmiştir.İlgili kişi: Sabri Erdem; Tel: 0322 391 75 98; Fax: 0322 391 75 99; e-mail: irsadi@yahoo.com

 6-Ticari ilişkide bulunurken dikkat edilmesi gereken Yunanlı firmaların bir listesi Genel Sekreterliğimiz AR&GE ve Mevzuat Şubesi'nde bulunmaktadır. İlgilenen üyelerimizin sözkonusu listeyi, Genel Sekreterliğimizin AR&Ge ve  Mevzuat Şubesi’nden bizzat gelip almaları gerekmektedir.           

 

            7-Türkiye İhracatçıları Meclisi’nden alınan 06.01.2004 tarihli yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Amerikan İş Konseyi’nden alınan bir yazıya atfen yapılan açıklamada 13 Ocak 2004 tarihinde İstanbul Ceylan Continental Hoteli’nde “ABD’de İş Yapma Yolları” konulu bir seminer düzenleneceği bildirilmiştir.

Seminere katılmak isteyenlerin doğrudan Türk Amerikan İş Konseyi'ne(Tel. 0212-2434180, Faks: 0212- 2434184/2450521) başvurmaları gerekmektedir.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.