Bülten Sıra No: 2013/1476

Kromlu Deri İhracatı Uygulama Usul Ve Esasları Hk.

26 Kasım 2013, Salı

Bilindiği üzere, 2013/5 sayılı “2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in 01/08/2013 tarih ve 28725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile 2006/7 sayılı Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 26’ncı olarak kromlu deriler (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21) eklenmiştir.

Daha sonra, Ekonomi Bakanlığı’nın 01/08/2013 tarih ve 120006195 sayılı yazıları ile, söz konusu ürünlerin kayıt işlemlerinin İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri ile Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yürütüleceği talimatlandırılmıştır.

Bu itibarla, söz konusu ürünlerin kayıt işlemleri 25/11/2013 tarihinden itibaren ekte yer alan uygulama usul ve esaslarına göre yapılacaktır.

 

Bununla birlikte 4104.11 ve 4104.19 GTP’na dahil kromlu derilerin (yarma deriler hariç) ihracatına 50 Cent/kg karşılığı TL; 4105.10 ve 4106.21 GTP’na dahil kromlu derilerin ihracatına FOB ihraç bedelinin %40 karşılığı TL fon kesintisi 30/11/2017 tarih ve 30256 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar ile  yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgileri ve gereği rica olunur.
 

Ek1: Tespit Tutanağı

Ek2: İnceleme Ön Talep Formu

Ek3: Kromlu Deri Uygulama Esasları

Ayrıntılı bilgi için İTKİB Uygulama Şubesi:

e-posta: uygulama@itkib.org.tr Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.