Bülten Sıra No: 2023/5874

Ticaret Bakanlığı Web Sitesi (Yeşil Mutabakat) Hk

02 Ekim 2023, Pazartesi

Sayın Üyemiz

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki güncel gelişmeler hakkında paydaşların bilgilendirilmesini teminen Ticaret Bakanlığının web sitesinde oluşturulan “Yeşil Mutabakat” bölümünde, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmelere ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na dair güncel bilgi ve detaylı notlara yer verildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda;

  • AB Yeni Batarya ve Batarya Atıkları Tüzüğü'ne;

AB Batarya Mevzuatı (ticaret.gov.tr)

  • Döngüsel Araç Tasarımı Kuralları ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Yönetimine ilişkin Tüzük Taslağı'na;

Döngüsel Araç Tasarımı Kuralları ve Ömrünü Tamamlamış Araçların (ÖTA) Yönetimine İlişkin Tüzük Taslağı (ticaret.gov.tr)

  • Atık Çerçeve Direktifini revize eden taslak mevzuata;

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS) - Tekstil (ticaret.gov.tr)

  • 2023/1230 sayılı Makine Tüzüğü'ne;

2006/42/EC Sayılı Makine Direktifi Revizyonu (ticaret.gov.tr)

  • Kritik Hammaddeler Tüzüğü Taslağına ve 14 Haziran 2023 tarihli AB-ABD Kritik Mineraller Anlaşmasına (CMA);

Kritik Hammaddeler (ticaret.gov.tr)

  • 10 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe giren Gıda ile Temas Eden Geri Dönüştürülmüş Plastik Materyaller Tüzüğü'ne;

Gıda ile Temas Eden Geri Dönüştürülmüş Plastik Materyallere İlişkin Komisyon Tüzüğü (ticaret.gov.tr)

İnternet adresinden erişim sağlanabilmektedir.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.