Bülten Sıra No: 2023/5863

2018-2022 Verilerini İçeren İşletme Değerlendirme Raporu Hk. (İDR)

19 Eylül 2023, Salı

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan yazıya atıfla, KOSGEB’in kamu kurumlarıyla yapılan veri paylaşım protokolleri kapsamında temin ettiği idari kayıtlar ile işletmeye özel temel parametreleri içeren İşletme Değerlendirme Raporu'nu (İDR) hazırladığı ve işletmelerin istifadesine sunmaya başladığı aktarılmaktadır.

Söz konusu yazıda, işletmenin geçmiş beş yıllık dönemdeki gelişimini takip edebileceği bir öz değerlendirme imkânı sunduğu belirtilmektedir. KOSGEB’in işletmelerden aldığı geri bildirimlerde; işletmelerin İDR'yi ticari ilişkilerinde, ihracat bağlantılarında, kurum ve kuruluşlarla münasebetlerinde ve finans sektörü ile kurduğu irtibatlarda kendilerini ifade edebilecek temel bir doküman olarak değerlendirdiği ifade edilmektedir. Ayrıca gerek işletmelerden İDR’lerinin dijital ortamda üçüncü kişilerle paylaşılması gerekse destek veren kurum/kuruluş ve bankalardan işletmeye ait İDR’nin temin edilmesi yönünde talepler gelmeye başladığı ifade edilmektedir.

Söz konusu talepler doğrultusunda, KOSGEB tarafından İDR’nin güvenli bir şekilde işletme rızası alınarak paylaşımı için uygun altyapıya sahip olan Findeks Platformunun kullanılması yönünde Kredi Kayıt Bürosu ile iş birliği yapıldığı iletilmektedir.

Bu çerçevede Bakanlıkları tarafından; sistem entegrasyonlarının tamamlandığı, İDR’nin 2018-2022 dönemi verileri içeren yeni versiyonunun Findeks Platformu üzerinden 5 TL ücret karşılığında sunulmaya başlandığı, üçüncü kişilerin talep etmesi durumunda işletmenin rıza vermesi kaydıyla 15 TL karşılığında raporun temin edildiği aktarılmaktadır.

İşletmenin ve/veya raporu talep edecek kişilerin Findeks Platformuna üye olması gerekmekte olup www.findeks.com adresinden bu işlem yapılabilmektedir. İDR ile ilgili detaylı bilgi, örnek rapor, rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri dokümanına www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporu adresinden ulaşılabilmektedir.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.