Bülten Sıra No: 2023/5840

Atık Toplama, Ayırma, Geri Dönüşüm, Geri Kazanım, İşleme ve Bakanlıktan Yan Ürün Onayı Almış Tesisler için Önemli Anket Duyurusu

29 Ağustos 2023, Salı

Sayın Üyemiz,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün Nihai Yararlanıcısı olduğu Türkiye'de Atık Sonu Konseptinin Geliştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi kapsamında metal hurdalar (demir, çelik, alüminyum), cam kırıkları, bakır hurdalar, atık kağıt, atık plastik, tekstil, lastikler, biyobozunur atıklar, inşaat agregaları, atıktan türetilmiş yakıtlar için Türkiye'deki atık yönetiminin mevcut durumunun belirlenmesi amacıyla anket çalışması yürütülmektedir.

Ekte yer alan ve faaliyet alanınıza göre doldurmuş olduğunuz anketi 7 Eylül 2023 Perşembe gününe kadar konfeksiyonarge@itkib.org.tr mail adresine iletmeniz gerekmektedir.

 

EKLER:

1)         Atık toplama, ayırma, geri dönüşüm, geri kazanım, işleme tesislerince doldurulması gereken anket

2)         Bakanlıktan yan ürün onayı almış tesislerin doldurması gereken anket

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.