Bülten Sıra No: 2023/5837

Endonezya / Halı ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları Korunma Önlemi Hk.

28 Ağustos 2023, Pazartesi

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Endonezya tarafından “Halılar ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları” (57’nci fasılda yer alan) ithalatına karşı uygulanmakta olan korunma önleminin uzatılmasına ilişkin bir gözden geçirme soruşturmasının daha öncesinde başlatıldığı belirtilmektedir. Endonezya tarafından bu defa, 24 Ağustos 2023 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine mezkur soruşturmanın başlatıldığına ilişkin ekte yer alan bildirim yapılmıştır. Söz konusu bildirimin incelenmesinden, ilgide kayıtlı yazımız ile iletilen hususlara ilave olarak; ilgili tarafların kanıt ve görüşlerini sunulabilmesini teminen 12 Eylül 2023 tarihinde bir kamu dinleme toplantısı düzenleneceği, söz konusu toplantıya katılmak isteyenlerin yazılı görüş veya kanıtlarını 8 Eylül 2023 tarihine kadar soruşturma makamına sunmaları gerektiği anlaşılmaktadır.

Ek: DTÖ Açılış Bildirimi (2 Sayfa)Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.