Bülten Sıra No: 2023/5835

Reeskont Kredisi Uygulama Talimatında Yapılan Değişiklikler Hk.

23 Ağustos 2023, Çarşamba

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Bilindiği üzere, TCMB İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatında 10.06.2022 tarihinde yapılan değişiklik ile TL Reeskont Kredisi kullanan firmaların kredi vadesi boyunca, İhracat Genelgesi uyarınca ihracat bedellerinin en az %40'ını Merkez Bankasına satma yükümlülüklerine ilave olarak söz konusu bedellerin en az %30'unu da bir bankaya satma ve bir ay süreyle satışı yapılan döviz tutarının yeniden satın alınmayacağını taahhüt etme zorunluluğu getirilmiştir.

Bu itibarla, İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nın ilgili maddelerinde değişikliği gidildiği belirtilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile:

  • Ek-1 inci madde kapsamında Türk lirası üzerinden düzenlenen senetler karşılığında ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullanacak firmaların %30 ilave ihracat bedeli satış yükümlülüğü kaldırılmış, kredi kullanan firmaların kredi vadesi boyunca, ithalat ödemeleri için yapacakları döviz alımları haricinde, döviz satın almayacaklarını taahhüt etmeleri gerektiği düzenlenmiştir.
  • Ayrıca, Ek-2 nci ve Ek-3 üncü maddeler kapsamında, yeni reeskont kredisi kullandırımı yapılmayacağı hükme bağlanmak suretiyle ilave ihracat bedeli satış yükümlülüğü olan uygulamalar sonlandırılmıştır.

Bu çerçevede, ihracatçılarımızın finansmana erişiminin önündeki engellerden biri olarak değerlendirilen ilave %30 ihracat bedeli satış yükümlülüğünün kaldırılmasının ülkemiz ihracatı açısından faydalı olacağının değerlendirildiği belirtilmiştir. Bununla birlikte, ihracatçılarımızın finansmana erişim ve kambiyo yükümlülükleri başta olmak üzere yaşadığı diğer tüm sorunlara ilişkin gerekli girişimlerde bulunulduğu ve gelişmelerin ilgili kurumlar nezdinde yakından takip edildiği ifade edilmiştir.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.