Bülten Sıra No: 2023/5826

Ticarette Teknik Engeller - Bebek Uyku Ürünleri Hk.

15 Ağustos 2023, Salı

Sayın Üyemiz,

Dünya Ticaret Örgütü tarafından yayımlanarak 09/08/2023 tarihinde sistemimize eklenen bebek uyku ürün grupları ile ilgili düzenleme ekte yer almaktadır. 

Avustralya pazarına sunulacak bebek giyim ürünleri ile ilgili olarak;

  • Bebek giyim ürünlerinin piyasaya arzıyla birlikte sunulması zorunlu bilgiler,
  • Bebek giyim ürünleri gerekli etiketleme kuralları,
  • Gerek ürün üzerinde gerekse ürün paketinde gerekli uyarı işaretlemeleri,
  • Tanımlamalar,

vb. içeriklerin yer aldığı yeni bir taslak doküman yayınlamış olup, söz konusu dökümana aşağıdaki linkten erişim mümkündür:

https://www.teknikengel.gov.tr/yonetim/api/TTEService//download/3057043/tamMetin

Söz konusu düzenlemenin ihracatımız üzerinde olası etkileri göz önünde bulundurularak, T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Gücenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün, Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi üzerinden bildirimlerine yorum yapabilir, mevzuatın tam metnini isteyebilir ve bu alandaki talep ve önerilerinizi iletebilirsiniz.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.