Bülten Sıra No: 2023/5825

AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Sorular ve Cevaplar Hk.

15 Ağustos 2023, Salı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından alınan yazıya atıfla, Avrupa Komisyonu tarafından "Fit for 55" iklim paketi kapsamında yer alan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (Carbon Border Adjustment Mechanism-CBAM) yönelik olarak AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ve Komisyon tarafından üzerinde uzlaşı sağlanan metnin, 18 Nisan 2023 tarihinde AP Genel Kurulu tarafından, 25 Nisan 2023 tarihinde ise Konsey tarafından onaylandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, AP ve Konsey tarafından 10 Mayıs 2023 tarihinde imzalanmasıyla birlikle yasama süreci tamamlanan mevzuatın, 16 Mayıs 2023 tarihli ve L 130/52 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı belirtilmektedir. Bu çerçevede, yalnızca raporlama yükümlülüklerinin yerine getirileceği geçiş döneminin 1 Ekim 2023 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayıp ilk raporlama döneminin 31 Ocak 2024 tarihinde sona ereceği ifade edilmektedir.

Öte yandan, SKDM kapsamında emisyonların raporlanmasına yönelik kuralların, AB Üye Devletleri uzmanlarından oluşan SKDM Komitesine danışıldıktan sonra Komisyon tarafından kabul edilecek bir uygulama yönetmeliğinde daha ayrıntılı olarak düzenlenmesi beklenmekte olup konuya ilişkin olarak Komisyon tarafından yayımlanan soru-cevap belgesinin orijinal versiyonuna ve Türkçe çevirisine ekten ulaşılabilmektedir.

Ek: 

1- SKDM Sorular ve Cevaplar (Orijinal Versiyon)

2- SKDM Sorular ve Cevaplar (Türkçe Çevirisi)Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.