Bülten Sıra No: 2023/5819

İhale İlanı-Pakistan

11 Ağustos 2023, Cuma

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, İslamabad Ticaret Müşavirliği tarafından Ticaret Bakanlığına iletilen yazıya atıfla, Pakistan Ulusal Elektrik İletim ve Sevk Şirketi tarafından, "Enerji İletimini Geliştirme İkinci Yatırım Programı-Kısım 4" kapsamında teçhizat alım ihalesine çıkıldığı bilgisi verilmektedir.

Bir örneği ekte yer alan ve alımı yapılacak ürünler ile şartları içeren ihale ilanında, Asya Kalkınma Bankası'ndan (ADB) anılan yatırım programına yönelik olarak finansman sağlandığı ifade edilerek tekliflerin ADB üyesi ülkelere açık olduğu belirtilmektedir. Yazıda devamla; ADB'nin Tek Aşamalı, Tek Zarf Teklif Süreci (Single-Stage: One-Envelope Bidding Procedure) ile uyumlu olarak Açık Yarışma Teklifi (Open Competitive Bidding) yoluyla talep toplanacağı belirtilen ihale için son teklifin 21 Ağustos 2023 saat 11:00'a kadar (Pakistan saati) sunulabileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: İhale İlanıBültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.