Bülten Sıra No: 2023/5816

Irak'a İhracat Yapan Üyelerimizin Dikkatine...

08 Ağustos 2023, Salı

Bağdat Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen Irak Merkezi Standardizasyon Kalite ve Kontrol İdaresi (COSQC) tarafından uygunluk değerlendirme sertifikası düzenleme konusunda yetkilendirilen kuruluşlar listesinde değişiklikler yapıldığı, “Intertek, HQTS China” ve “Geo Chem Middle East” firmalarının yetkilerinin iptal edildiği, bu alanda yetkili tek kuruluşun 15.02.2023 tarihi itibarıyla “B.V. Bureau VERITAS France” olduğu hatırlatılmaktadır. Yazıda devamla, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak Merkezi Hükümeti (IMH) arasında ticaret alanında teknik mevzuat ve uygulamalara ilişkin farklılıklar bulunduğu, IKBY’nin Intertek firması ile sözleşmesinin devam ettiği ve uygunluk değerlendirmesi alanında IMH ile IKBY’nin farklı kuruluşları yetkilendirmesi sebebi ile Irak’a ihracat yapan firmaların geçişlerde sıkıntılar yaşayabileceği ifade edilmektedir.

Intertek firmasının IMH ile sözleşme yenilememesinin sonucu olarak IKBY bölgesinden gelen uygunluk belgesine tabi tüm ürünlerden numune alınarak Bağdat'a analize gönderildiği, analiz sonucunun çıkmasının gıda ürünlerinde bir hafta, kimyasal ürünlerde iki ay sürdüğü, analizi yapılamayan ürünlerin geri çevrildiği ve bu nedenle TIR'ların gümrükte uzun süre beklediği belirtilmektedir. Söz konusu uygulamalara yönelik ilave bilgi için Bağdat Ticaret Müşavirliği (bagdat@ticaret.gov.tr) ile iletişime geçilebileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda Irak'a ihracat yapan üyelerimizin, bu pazarda yaşadıkları sorunlar ve varsa çözüm önerileri ile birlikte 09 Ağustos 2023 saat 13.00'e kadar Genel Sekreterliğimizin konfeksiyonarge@itkib.org.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.