Bülten Sıra No: 2023/5768

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Hakkında

01 Haziran 2023, Perşembe

24/1/2023 tarihli ve 32083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2) ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturması tamamlanmış olup, bugünkü Resmi Gazete’de (01 Haziran 2023) yayımlanan 2023/20 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile alınan önlemler yayınlanmıştır.

 

Soruşturma sonucunda işbirliğine yanaşan firmalar haricinde Çin menşeli ürünlere uygulanan oranında önlem yürürlüğe konulmuştur:

 

GTİP

Ülke

Firma Ünvanı

110 gr/m2 Üstü Önlem Oranı

110 gr/m2 Altı Önlem Oranı

5407

Bosna-Hersek

Better-House-Bolji Dom. D.O.O.

0

0

Diğerleri

42,44

21,13

Kuzey Makedonya

Tüm Firmalar

42,44

21,13

 

GTİP

Ülke

Firma Ünvanı

Önlem Oranı

5513, 5514, 5515, 5516

Kuzey Makedonya

Jagjemezler Dooel

0

Diğerleri

44

 

Söz konusu önlemin yayınlandığı Resmi Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.