Bülten Sıra No: 2023/5762

Deniz Taşımacılığından Kaynaklı Emisyonların AB ETS’ye Dahil Edilmesi Hk.

25 Mayıs 2023, Perşembe

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) gelen bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından, Avrupa İklim Kanunu'nda belirlenen Birlik hedeflerine ve Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşılması amacıyla deniz taşımacılığı faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların AB Emisyon Ticaret Sistemine (ETS) dahil edildiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, “Deniz Taşımacılığı Faaliyetlerinin AB Emisyon Ticaret Sistemine Dahil Edilmesini Sağlamak ve Ek Sera Gazı Emisyonlarının ve Ek Gemi Türlerinden Kaynaklanan Emisyonların İzlenmesini, Raporlanmasını ve Doğrulanmasını sağlamak için Tüzük yayımlamıştır.

Bu kapsamda, 400 brüt tonaj ve 5.000 brüt tonaj arasındaki offshore gemilerinin, genel kargo gemilerinin ve ticari amaçlarla kargo taşımacılığı sırasında son uğradıkları limandan bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limana ve bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limandan bir sonraki uğraklarına kadar olan seferleri, ayrıca bir üye devletin yetki alanında bulunan limanlar içerisinde gerçekleştirdikleri seferlerde serbest bıraktıkları sera gazı emisyonlarının da Tüzük kapsamında olacağı belirtilmektedir.

Konu ile ilgili düzenlemeye yönelik AB Resmi Gazete metnine ekten ulaşılabilmektedir.

Ek: AB Resmî Gazete Metni (10 sayfa)

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.