Bülten Sıra No: 2023/5718

Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve Tarife Kontenjanı Hakkında

12 Nisan 2023, Çarşamba

Bilindiği üzere, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı toplantılarda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Bu çerçevede AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2024 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almakta olup bu ürünlere ilişkin itirazların en geç 05/05/2023 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir. Listedeki ürünler arasında bazı ağartılmamış bez ayağı pamuklu dokuma kumaşlar da yer almaktadır.

İtirazlara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

 

Hammadde ve Ara mamul sektörleri için:

Özge SEZGİN                                Uzman                      T: 0 312 204 99 25  E: sezgino@ticaret.gov.tr  

Bekir Sıddık KIZMAZ                     Uzman                      T: 0 312 204 99 12  E: kizmazb@ticaret.gov.tr

Koray ÇINAR                                 Uzman                      T: 0312 204 99 33   E:  cinark@ticaret.gov.tr

Mehmet BARAN                           Uzman Yrd.              T: 0312 204 95 81    E:  M.Baran2@ticaret.gov.tr

Ali YANAR                                     Uzman Yrd.              T: 0312 204 99 74    E:  a.yanar3@ticaret.gov.tr

 

Elektronik ve makina sektörleri için:

Serkan ULUYOL                              Uzman                     T: 0312 204 95 76    E: uluyols@ticaret.gov.tr 

Tuba KÖSE SANDALCI                  Uzman                     T: 0312 204 99 30   E: sandalcit@ticaret.gov.tr

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.