Bülten Sıra No: 2022/5479

2022/9 Sayılı Kullanılmış veya Yenileştirişmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ Hk.

13 Ekim 2022, Perşembe

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya ithalatına ilişkin usul ve esasların 31.12.2021 tarihli ve 31706 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ ile düzenlendiği ifade edilmekte olup, 2023 yılına yönelik olarak İthalat Rejimi hazırlık çalışmalarında söz konusu Tebliğinin güncellenmesine ilişkin görüşlere ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede bahse konu Tebliğde gündeme getirilecek değişiklik önerileri varsa taleplere dair görüşlerin ekte yer alan sorun bildirim formuyla birlikte 26 Ekim 2022 tarihine kadar ihkibarge@itkib.org.tr  e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

Ek: Sorun Bildirim FormuBültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.