Bülten Sıra No: 2022/5312

İhracat Bedellerinin Tasarrufu Hk.

18 Mayıs 2022, Çarşamba

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'ne 03.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Ek-1'inci madde eklenmiş ve bu madde ile "İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin %25'inin İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılması" zorunluluğu getirilmiş, sonrasında ilgili düzenleme "Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40'ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir." şeklinde değiştirilerek 18.04.2022 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

Konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı ve Meclislerince ilgili kurum ve kuruluşlar ile temasa geçilerek düzenlemenin ihracatçı firmalarımız üzerindeki olası yansımaları paylaşılmış olup, Ticaret Bakanlığından alınan yazıda bahse konu maddenin ihracatçı firmalarımızın işlem ve faaliyetlerinde meydana getirdiği etkilerin analiz edilebilmesi ve bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde yeniden girişimde bulunulabilmesini teminen detaylı bilgiye ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda ihracat bedellerinin %40'ının TCMB’ye satılması zorunluluğunun ihracatçı firmalarımıza finansman bakımından etkilerinin ekte yer alan sorun bildirim formuyla birlikte 23.05.2022 Pazartesi saat 12:00’ye kadar konfeksiyonarge@itkib.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ek: Sorun Bildirim FormuBültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.