Bülten Sıra No: 2021/5025

Türkiye-EFTA STA

09 Eylül 2021, Perşembe

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, “Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” ile “Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşması’nın” 25 Haziran 2018 tarihinde imzalandığı ifade edilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, söz konusu Anlaşmalara dair iç onay süreçlerinin ülkemizde tamamlanarak, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın 25 Mayıs 2021 tarihli (Mükerrer) ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı, bu kapsamda taraflarca iç onay süreçlerinin tamamlanmasına dair bildirimlerin yapılmış olduğu ve bahse konu Anlaşmaların 1 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.