Bülten Sıra No: 2020/4512

Elektronik Sanayi Sicil Belgesi Hakkında

21 Temmuz 2020, Salı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; ülkemiz sanayisinin takip edilmesi, sanayi politikası, sanayi stratejisi ve sektörel stratejilerin belirlenmesi, yatırımların desteklenmesi ve yönlendirilmesi gibi bir çok alanda ihtiyaç duyulan verilerin toplanması amacıyla çıkarılan 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Bakanlıklarınca sanayi işletmelerinin kayıtlarının tutulduğu, kayıt işlemlerinin yerinde hizmet anlayışı çerçevesinde 81İl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden elektronik ortamda yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Anılan yazının devamında; SSBS’de yapılan güncelleme çalışmalarının tamamlanması neticesinde 17/04/2020 tarihi itibariyle elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiği, bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayicilerin İl Müdürlüklerince elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabilecekleri belirtilmektedir.

 

Ek: Sanayi Sicil Belgesinin Formatı ve Doğrulama Alanları için tıklayınız.

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.