Bülten Sıra No: 2020/4328

Bir Kullanımlık Maske İthalatı Hakkında

25 Mart 2020, Çarşamba

                25.03.2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2286 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 21.11.2016 tarihli ve 2016/9548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın eki tabloda 6307.90 GTİP numarası ile yer alan maddenin ismi “Diğer Hazır Eşya (6307.90.98.10.11 GTİP altında yer alan bir kullanımlık maskeler hariç)” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylelikle  ve 6307.90.98.10.11 GTİP altında yer alan bir kullanımlık maskeler İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın ekinde belirtilen gümrük vergilerinden muaf tutulmuştur.  Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.