Bülten Sıra No: 2020/4320

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Hakkında

21 Mart 2020, Cumartesi

Sayın Üyemiz;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, firmaların ihracata hazırlanmalarını hızlandırmak, ihracat yapmakta olanların hedef pazarlarında tutunmalarını ve markalaşarak katma değerli ihracat yapar hale gelmelerini sağlamak üzere Bakanlıkları tarafından "İhracata Yönelik Devlet Yardımları" başlığı altında muhtelif destek mekanizmalarının iş dünyasının hizmetine sunulduğu ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla, 2019 yılında 2,5 Milyar TL'si mal ihracatı ve yaklaşık 700 milyon TL'si de hizmet ihracatını desteklemek üzere toplam 3,2 Milyar TL'lik kamu kaynağının ihracatçılara aktarıldığı, ayrıca, söz konusu destekler hakkında bilinç ve farkındalığın artırılması için bilgilendirme seminerleri ile konferansların yanında www.kolaydestek.gov.tr gibi girişimlerin devreye sokulduğu ve destek müracaatı ile koordinasyonunu sağlamak üzere Destek Yönetim Sistemi Platformu'nun kurulduğu belirtilmektedir.

 

Yazıda devamla, iş dünyası ile sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla çeşitli seviyelerde istişare toplantıları gerçekleştirildiği ifade edilerek, "desteklere ilişkin süreçlerin basitleştirilmesi" talebi bildirilmektedir. Bu çerçevede, firmalarımızın destekler bağlamında yapılacak çalışmalara ilişkin, bahse konu talepleri somutlaştırılarak ekte yer alan formatta 26 Mart 2020 tarihi saat 12:00'ye kadar devyardim@itkib.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Ek: Talep Formu için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.