Bülten Sıra No: 2020/4319

Kamboçya Krallığı menşeli 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 GTİP Altında Kayıtlı Sentetik ve Suni Devamsız Liflerden İplik İthalatı Hakkında

20 Mart 2020, Cuma

20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/4) ile Kamboçya Krallığı menşeli/çıkışlı 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 gümrük tarife alt pozisyonları hariç) gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)”  ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır.

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/4) için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200320-10.htm

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.