Bülten Sıra No: 2020/4259

21 Şubat 2020, Cuma

COSME ELIIT Projesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında yürütülmekte olan “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı” (COSME) kapsamında yer alan “European Light Industries Innovation and Technology Project – Avrupa Hafif Sanayi İnovasyon ve Teknoloji Projesi” (ELIIT) çağrısı yayınlandığı bildirilmektedir.

 

Bakanlıkları ilgili kuruluşu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), COSME programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiş olup Ülkemizin programdan etkin/verimli bir şekilde yararlanması, sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılması için program konusunda bilgilendirme çalışmaları yürütmekte, çağrıların duyuru ve izlemesini gerçekleştirmektedir.

 

Söz konusu çağrıya yönelik bilgiler ekte yer almakta olup ELIIT Proje çağrısına başvuru yapılması halinde e-posta ile abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr adresine başvuru yapıldığının iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

 

Ek: ELIIT Proje

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.